Faaliyetlerimiz

TPÖÇG’lülerin bir araya gelerek kendi toplantılarını yaptığı, TPÖÇG’le daha önce tanışmamış psikoloji öğrencilerinin gönüllü olarak katılım sağladığı ve TPÖÇG’ü daha yakından tanıdığı TPÖÇG etkinliğidir. Senede iki kez, Bahar ve Güz dönemlerinde gerçekleştirilir.

TPÖÇG Kamp her yeni eğitim-öğretim döneminin başında (Eylül başı) sadece TPÖÇG çalışanlarının katılımını içeren, 3 gece 4 gün boyunca çalışanların TPÖÇG’ü daha yakından tanımalarını ve bir yıl boyunca yapacakları etkinlikleri planlamalarını sağlar. TPÖÇG eğitmenleri tarafından ekiplerin ihtiyacı doğrultusunda topluluk önünde konuşma, takım çalışması, kriz yönetimi, inovasyon gibi eğitimler verilir ve birlikte çalışacak ekip arkadaşlarının tanışıp kaynaşmasını sağlar.

Genel kurul TPÖÇG’ün yeni yönetim kurulu ve denetim kurulunun seçildiği, bir senenin rapor sunumlarının gerçekleştiği TPÖÇG etkinliğidir. Genellikle her yılın Ocak ayının sonunda bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenir.

Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi; her sene bir üniversitenin üstlendiği, TPÖÇG’ün en çok ilgi gören ve en kapsamlı bilimsel etkinliğidir. Yaz döneminde gerçekleşir ve dört gün sürer. Çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen, kongrenin çeşitli etkinliklerinde öğrencilere faydalı olabilmek için görev alır. Kongrelerdeki aktiviteler: Konferanslar Çalışma Grupları Poster ve Bildiri Sunumları Tartışma Platformları Çalıştaylar Sosyal Etkinlikler, Gezilerdir.

Her yıl belli sayıdaki (en fazla 40 kişi) psikoloji öğrencisine psikoloji alanı ile ilgili spesifik konu veya konular hakkında eğitim vermeyi ve uygulama yaptırabilmeyi amaçlayan TPÖÇG akademik faaliyetidir. Her yılın Temmuz / Ağustos ayında belli bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşir ve belirli tema ile ilgili 5 günlük bir eğitim programını kapsar.

Türkiye, KKTC, Bosna Hersek ve Makedonya dahilindeki yeterli imkânlara sahip tüm psikoloji bölümlerinde gönüllü olarak gerçekleştirilen kısa süreli (yaklaşık 1 hafta) bir öğrenci değişimi projesidir.

Sene başında tüm üniversitelerde aynı hafta içerisinde gerçekleştirilen TPÖÇG tanıtım günleridir.

TPÖÇG Araştırma Programı psikoloji bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği süpervizör eşliğinde belirlenen konu üzerine sürdürülen bir araştırma projesidir. Araştırma  becerilerini geliştirmek isteyen, yüksek  lisans veya doktora yapmayı planlayan, motivasyonu  yüksek, farklı  üniversitelerin  lisans/lisansüstü  öğrencilerine  yöneliktir. Bu proje, öğrencilere bir süpervizör eşliğinde araştırma yapma ve yayınlama imkanı kazandırarak, lisansüstü  eğitimi  veya profesyonel  araştırma kariyeri  seçimi için ilk adımı atmış olurlar. İlk defa 2020 yılında düzenlenmeye başlamıştır.

Her yıl mart ayında açılan TPÖÇG Ekip başvurularından önce açılacak olan ekiplerin TPÖÇG Temsilcisi tarafından tanıtımlarının yapıldığı haftadır.

TPÖÇG’ün Ankara, İstanbul, İzmir, Kıbrıs ve Mersin-Adana’da yer alan yapılanmalarımızın etkinlikleridir. Her yıl akademik, sosyal etkinlik ve sosyal sorumluluk gibi birçok farklı alanda etkinlikler düzenlenir.

İlk defa 2021 yılının ekim ayında düzenlenmeye başlanan TPÖÇG etkinliğidir. Etkinliğin amacı psikoloji öğrencilerinin psikolojinin güncel bir problemi ya da konusu üzerine tartışması, beyin fırtınaları yapması ve eğitimler almasıdır. TPÖÇG’ün bilimsel etkinliklerinden biridir.