Hakkımızda

TPÖÇG

1995 yılında bir grup psikoloji öğrencisi bir araya gelip fikir ortaya atar: “Ne yapabiliriz de Türkiye’de psikoloji bölümünde okuyan öğrencileri bir araya toplayabilir, birlikte birtakım etkinlikleri, organizasyonları yapabilir ve daha önemlisi bütün psikoloji öğrencilerinin iletişim halinde olmasını sağlayabiliriz?” İşte her şey bu fikirden sonra başlar… Bir çalışma grubu kurulur, önemli hedefler belirlenir ve tamamen gönüllü olarak az sayıdaki psikoloji öğrencisi çalışmalara başlar.

Bugün Türkiye’de hemen hemen hiçbir bölümde eşi benzeri olmayan etkinliklerle devamlılığını sürdüren TPÖÇG ile Türk Psikologlar Derneği arasında organik bir bağ kurulmuştur. TPD ile işbirliğinde çalışır ancak bağımsızdır.

Temel Amacı:
Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve diğer ülkelerde öğrenim görmekte olan psikoloji öğrencilerinin iletişimini ve bilgi alışverişini arttırmak, sosyal ve akademik platformda ortak etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktır.

BİZ KİMİZ?

1995 yılının temmuz ayında kurulan Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu temel olarak Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki psikoloji öğrencilerini bir araya getirmeyi, bir takım etkinlikler yapmayı, akademik ve sosyal projeler geliştirmeyi, öğrencileri iletişim halinde tutmayı hedefler. Bu amaçla gönüllülük esasına dayanan TPÖÇG, 1995 yılından süregelen çalışma grubu dinamiklerinden ödün vermeden, psikoloji bölümüne sahip bütün üniversitelere ulaşmayı sürdürmektedir. Ayrıca TPÖÇG’ün Türk Psikologlar Derneği ile arasında organik bir bağ vardır. TPD ile işbirliği içerisinde çalışır ancak bağımsızdır.

TPÖÇG’ün Temel Amaçları:

  • Psikoloji öğrencilerinin, topluluklarının ve kulüplerinin arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini arttırmak, ortak etkinliklerde bulunmalarını ve etkinliklerini duyurmalarını sağlamak. Bu sayede geliştirilen ortak projeler sonucunda edinilen bilgi birikiminin diğer üniversiteler ile paylaşılarak kulüp ve toplulukların kendilerini geliştirmesi için zemin sağlamak.
  • Mevcut olan akademik kaynakların, kulüp ve topluluklar tarafından sunulan olanakların sağlanması sonucunda, tüm psikoloji öğrencilerine ulaşmasını sağlamak.
  • Psikoloji bilimindeki gelişmeleri takip ederek, öğrencilere aktarmak.
  • Psikoloji öğrencilerinin istek ve düşüncelerini ilgili kurumlara iletmek.
  • Psikoloji öğrencileri ile TPD arasında iletişimi sağlamak.
  • Uluslararası alanda, Türk psikoloji öğrencilerini temsil etmek (EFPSA), yabancı uyruklu psikoloji öğrencileri ile iletişime geçerek ortaklaşa uluslararası etkinlikler düzenlemek.
  • Ulusal ve uluslararası alanda psikoloji biliminin tanıtımına katkıda bulunmak.

GEÇMİŞ

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, 1995 yılında psikoloji öğrencileri tarafından kurulmuştur ve kısaltması TPÖÇG’tür. Türk Psikologlar Derneği ile arasında organik bir bağ vardır. TPÖÇG, TPD ile işbirliği içinde çalışır ancak bağımsızdır. Çalışma İlkeleri 20 Aralık 2008 tarihinde TPÖÇG 2008 – 2009 Güz Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş olup, 26 Ocak 2013 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2012-2013 Güz Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda şuan ki halini almıştır.

Kurulduğu günden bu güne gelişimini sürdüren TPÖÇG, hedefi doğrultusunda tüm psikoloji bölümlerine ulaşma heyecanını, değerlerine bağlı kalarak sürdürmektedir.

Her türlü soru ve görüşleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz: info@tpocg.net