Ekiplerimiz

EFPSA Türkiye Ekibi’nin amacı, her yıl TPÖÇG’ü EFPSA içerisinde 33 temsilci ülke arasında, ekibiyle birlikte temsil ederek, köprü vazifesi görmektir. EFPSA Türkiye Ekibi, bir yıl boyunca TPÖÇG içerisinde EFPSA servislerinin tanıtımını ve duyurularını yapmakla sorumludur.

TPÖÇG Eğitim Ofisi, TPÖÇG’ün ve çalışanlarının gelişimini desteklemek, ihtiyaçlarına yaygın eğitim yöntemleriyle yenilikçi çözümler üretmekten sorumludur.. Aynı zamanda örgütsel ve bireysel gelişim için yaygın eğitim yöntemlerinin tanınmasına ve kabul görmesine katkı sağlar.

TPÖÇG bünyesinde üç Proje Geliştirme Ekibi bulunmaktadır. Bunlar: Yerel Proje Geliştirme Ekibi, Ulusal Proje Geliştirme Ekibi, Uluslararası Proje Geliştirme Ekibi’dir.

Organizasyon Ekibi yıl içinde TPÖÇG tarafından düzenlenen; TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Çalıştayı, TPÖÇG Araştırma Programı, Güz Zirvesi ve Bahar Zirvesi’ni düzenlemekten sorumludur.

 

TPÖÇG Blog Ekibi belli aralıklarla özgün yazılarını, röportajları, “Yaşayan Blog” ve “Oku-Dinle-İzle-Oyna” başlıklarını okurlarıyla buluşturmaktadır. Temel amacı, farkındalık yaratan, bilgilendiren, keşfe sürükleyen, yaratıcılık içeren yazılar ve içerikler çıkarmaktır.

 

TPÖÇG Bülten Editörü, TPÖÇG’ ün o haftaki etkinliklerini ve duyurularını toplayıp düzenleyerek her pazar 12.00’deki paylaşım için hazırlamaktadır.
TPÖÇG Bülten’in temel amacı TPÖÇG’ e dair haberlere ve yapılan etkinliklere tekrardan dönüp bakabilmeyi kolaylaştırmaktır.

PsiNossa; her ay belirlenen bir konu üzerinde, gönüllü psikoloji öğrencileri tarafından  e-dergi formatında yayınlanmaktadır. Temel amacı, yazarların ekip olarak psikolojiye dair çeşitli bilgileri kendi fikir ve görüşleriyle birleştirerek okuyucuyla buluşturmasıdır.

Yayın Tasarım Ekibi; Bülten, Blog, Akıl defterim, PsiNossa ve Yıllık gibi  içeriklerin bulunduğu yazıları görsel olarak tasarlamaktan sorumludur.

TPÖÇG yıllık editörü TPÖÇG Genel Kurul’da yayınlanacak olan TPÖÇG Yıllık’ın ilgili sorumlusudur.

Değişim Programları Ekibi, başvuru yoluyla seçilmiş bir grup psikoloji lisans öğrencisinin kendi üniversitesi dışında başka bir üniversitede misafir edildiği, bir veya birkaç günlük yerel ve ulusal değişim programlarını düzenlemekten sorumludur.

 

İç İşler Koordinasyon Ekibi, koordinatörlüğe bağlı olarak çalışan: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu, Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi, Staj Platformu Ekibi ve Değişim Programları Ekibi’nin işleyişine yönelik takipler yapmaktan sorumludur.

 

Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi; lise öğrencilerinin psikoloji bilimine dair farkındalıklarını arttırmak, doğru bilinen yanlışlara karşı bilinç oluşturmak ve lise öğrencilerine genel anlamda yardımcı olmak için psikoloji alanı dahilinde çeşitli projeler üretmekten sorumludur.

 

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu meslek yasası konusunda psikoloji öğrencilerini bilgilendirmek ve bu konuda toplumdaki farkındalığı arttırmaktan sorumludur.

 

TPÖÇG Staj Platformu temel hedefi olan psikoloji öğrencilerine yönelecekleri alanı daha iyi tanıtma doğrultusunda kurumlarla staj anlaşmaları yapmaktan ve staj yapıp deneyim kazanan psikoloji öğrencilerinin deneyimlerini diğer psikoloji öğrencilere aktarması konusunda çalışmalar yürütmekten sorumludur.

 

TPÖÇG Store ekibi yeni ürün araştırması ve ürünlerin üretimi için fiyat araştırması yapmak, yeni ürün siparişlerini vermek, ürünlerin takibini, satışını ve depolanmasını sağlamaktan sorumludur.

TPÖÇG Store Tasarım Ekibi, TPÖÇG Store ürünleri için yeni tasarımlar oluşturur ve ürün tasarım havuzunu oluşturur.

Sponsorluk ekibi; TPÖÇG için sponsorluk dosyası hazırlamak, TPÖÇG tarafından düzenlenen etkinliklere sponsor olabilecek firmalarla iletişime geçmek ve TPÖÇG giderleri için sponsor desteği arayışında olmaktan sorumludur.

Görsel ve Sosyal Medya Ekibi, TPÖÇG etkinliklerinde fotoğraflar çekmek ve bununla birlikte TPÖÇG’ün Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn platformlarındaki sosyal medya hesaplarının düzenlenmesinden sorumludur.

TPÖÇG’ e ait görsellerin üretilmesinden sorumlu ekiptir.

Video Tasarım Ekibi TPÖÇG içerisinde paylaşılan tüm videolar ve animasyonların yapımından sorumludur.

TPÖÇG’ e ait domainlerin (tpocg.org) düzenlenmesinden sorumlu ekiptir.

İçerik Ekibi, TPÖÇG’ ün sosyal medyada (Instagram, Youtube, Twitter, Spotify vb.) yayınlanacak projeleri planlamak ve hayata geçirmekten sorumludur.

Pazarlama ve Halka İlişkiler Koordinatörlüğündeki tüm ekiplerin takibini yaparak ekiplerin motivasyonunu artırmak, Ekiplerle toplantı düzenlenmek, raporlarını tutmak ve krizlere çözüm üretmek

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar TPÖÇG’ü Türkiye, KKTC, Saraybosna ve Kuzey Makedonya’da temsil eden ve psikoloji öğrencilerine çeşitli etkinlikler düzenleyen ekiplerdir. TPÖÇG bünyesinde 4 Yerel Yapılanma ve 80’den fazla TPÖÇG Temsilcisi bulunmaktadır.

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalara daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak için araştırmalar ve geliştirmeler yapmaktan sorumlu olup Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile çalışırlar.

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışırlar. Temsilciler ve Yerel Yapılanmaların seçimlerinden birinci dereceden sorumludurlar. Adayların değerlendirme, raporlanma ve mülakat süreçlerini gerçekleştirir ve raporlarını koordinatöre sunarlar. Temsilcilere birinci dereceden danışmanlık ve destek sağlarlar. 

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışırlar.Temsilciler ve Yerel Yapılanmaların seçimlerinden birinci dereceden sorumludurlar. Adayların değerlendirme, raporlanma ve mülakat süreçlerini gerçekleştirir ve raporlarını koordinatöre sunarlar. Yerel yapılanmalara birinci dereceden danışmanlık ve destek sağlarlar