Temsilciler Ve Yerel Yapılanmalar Ar-Ge Ekibi

     Temsilciler ve Yerel Yapılanmalara daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak için araştırmalar ve geliştirmeler yapmaktan sorumlu olup Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile çalışırlar.

     Temsilciler ve Yerel Yapılanmaların ihtiyaç analizlerini gerçekleştirir ve ekiplere daha verimli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için yeni fikirler ve öneriler sunarlar. Başta koordinatörlük ve TPÖÇG çalışanları olmak üzere psikoloji öğrencilerine arşiv niteliğindeki ARGE Havuzunu güncellemekten sorumludurlar. TPÖÇG ve okul toplulukları/kulüpleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışırlar.

İletişim: ar-ge@tpocg.net