KULÜP/TOPLULUK GELİŞTİRME & AKTİFLEŞTİRME BİRİMİ

KULÜP/TOPLULUK GELİŞTİRME ve AKTİFLEŞTİRME BİRİMİ

Birim, üniversitelerin psikoloji kulüplerine/topluluklarına danışmanlık eder.Türkiye ve KKTC’de daha fazla kulübün faal olarak çalışması, böylece psikoloji adına daha fazla etkinlik yapılması hedeflenir. İhtiyaç duyulması halinde tüzük, oluşumlarda ilk yapılması gerekenler, yönetim ve denetim kurullarının oluşturulması, yazışmalar, aktiviteler ve organizasyonlar hakkında örnekler ve fikirler sunar. TPÖÇG Haftasındaki tanıtımlarda temsilciler ile bu birimin tanıtılmasında görev alır.