EKİPLER

EFPSA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

EFPSA ( European Federation of Psychology Students’ Associations ) / Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu. EFPSA birçok kültürün bir araya geldiği, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Toplulukları’nın renkli bir ağıdır.

KULÜP/TOPLULUK AKTİFLEŞTİRME BİRİMİ

Birim, üniversitelerin psikoloji kulüplerine/topluluklarına danışmanlık eder. Türkiye ve KKTC’de daha fazla kulübün faal olarak çalışması, böylece psikoloji adına daha fazla etkinlik yapılması hedefler.

STAJ PLATFORMU

Ekibimiz 2013 yılı Güz Toplantısında Araştırma Ekibi olarak kurulup 2015 yılı Güz Toplantısı’nda bugünkü halini almış ve Staj Platformu Ekibi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK PLATFORMU

Meslek Yasası ve Farkındalık Platformu TPÖÇG Yönetim Kurulu 16’ tarafından, İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı koordinatörlüğünde, TPÖÇG çalışanlarına ‘’Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık’’ çalışmaları amacıyla kurulmuştur.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI EKİBİ

Değişim Programları Ekibi; Türkiye, KKTC, Bosna Hersek ve Makedonya’daki psikoloji lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamak için bir veya birkaç günlük değişim programları düzenleyen TPÖÇG’e bağlı alt ekiptir.

EĞİTİM OFİSİ

TPÖÇG yapı şemasına göre Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile çalışır. TPÖÇG Eğitim Ofisi, EFPSA’nın (European Federation of Psychology Students’ Associations) Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan (Train the Trainers Summer School) mezun olmuş ve EFPSA Eğitmen Havuzuna katılmaya hak kazanmış psikoloji öğrencileri tarafından yürütülmektedir. Amacı, yaygın eğitim (non-formal education) metodları ile TPÖÇG içi ve TPÖÇG dışı eğitimler (training) vermek ve insanların becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

TEMSİLCİLER VE YEREL YAPILANMALAR

TPÖÇG bünyesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Kıbrıs ve Mersin-Adana olmak üzere toplam 5 yerel yapılanma bulunmaktadır. Bir yerel yapılanmanın kurulabilmesi aynı şehirde psikoloji bölümüne sahip üç ve üçten fazla üniversitenin olması gerekmektedir. Temsilcilik ise psikoloji bölümü bulunan her üniversitede olabilmektedir. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar sene içinde TPÖÇG’ü psikoloji öğrencilerine, psikoloji öğrencilerini TPÖÇG’ü tanıtarak birçok alanda etkinlik ve proje üretmektedirler.

 

TEMSİLCİLER VE YEREL YAPILANMALAR KOORDİNASYON EKİBİ

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışıp sene içerisinde görev alacak temsilci ve yerel yapılanmaların seçim ve seçim sürecindeki danışmanlıklardan sorumludur. Sene boyunca temsilciler ve yerel yapılanmalara destek olup TPÖÇG Haftası ve TPÖÇG Bilgilendirme Haftası materyal içeriklerini oluştururlar.