SERVİSLER

EFPSA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

EFPSA ( European Federation of Psychology Students’ Associations ) / Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu. EFPSA birçok kültürün bir araya geldiği, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Toplulukları’nın renkli bir ağıdır.

KULÜP/TOPLULUK AKTİFLEŞTİRME BİRİMİ

Birim, üniversitelerin psikoloji kulüplerine/topluluklarına danışmanlık eder. Türkiye ve KKTC’de daha fazla kulübün faal olarak çalışması, böylece psikoloji adına daha fazla etkinlik yapılması hedefler.

Staj Platformu

Ekibimiz 2013 yılı Güz Toplantısında Araştırma Ekibi olarak kurulup 2015 yılı Güz Toplantısı’nda bugünkü halini almış ve Staj Platformu Ekibi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu

Meslek Yasası ve Farkındalık Platformu TPÖÇG Yönetim Kurulu 16’ tarafından, İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı koordinatörlüğünde, TPÖÇG çalışanlarına ‘’Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık’’ çalışmaları amacıyla kurulmuştur.

Değişim Programları

Değişim Programları Ekibi, Türkiye, KKTC ve Bosna Hersek’teki psikoloji lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamak için bir veya birkaç günlük değişim programları düzenleyen TPÖÇG’e bağlı alt ekiptir.

EĞİTİM OFİSİ

TPÖÇG yapı şemasına göre Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile çalışır. TPÖÇG Eğitim Ofisi, EFPSA’nın (European Federation of Psychology Students’ Associations) Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan (Train the Trainers Summer School) mezun olmuş ve EFPSA Eğitmen Havuzuna katılmaya hak kazanmış psikoloji öğrencileri tarafından yürütülmektedir. Amacı, yaygın eğitim (non-formal education) metodları ile TPÖÇG içi ve TPÖÇG dışı eğitimler (training) vermek ve insanların becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.