KULÜP/TOPLULUK GELİŞTİRME & AKTİFLEŞTİRME BİRİMİ

 ARGE EKİBİ

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile birlikte çalışıp Türkiye, KKTC, Bosna Hersek ve Makedonya’da yer alan Yerel Yapılanması olmayan illerdeki temsilcilerle iletişimde kalarak danışmanlık eder. TPÖÇG çalışanlarının faydalanacağı AR-GE Havuzu’nu güncel tutar ve üzerine detaylı araştırmalar yapar. Bunun yanında üniversitelerin psikoloji kulüpleri/toplulukları ile TPÖÇG arasındaki ilişkiyi sağlamaktadır.