TPÖÇG NEDİR?

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu, 1995 yılında psikoloji öğrencileri tarafından kurulmuştur ve kısaltması TPÖÇG’tür.
Psikoloji öğrencisi misin?
Karşında sıradan bir gruptan çok daha fazlası var ve sen olmadan bir kişi eksiğiz!
Misyon

Türkiye ve KKTC sınırları içerisindeki her bir psikoloji öğrencisinin hem sosyal hem akademik açıdan gelişimini en üst seviyede tamamlamış bir psikolog olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Şirkete Genel Bakış

TPÖÇG:

Geliştirir & Öğretir & Sosyalleştirir & Kaynaştırır

Açıklama

1995 yılında bir grup psikoloji öğrencisi bir araya gelip fikir ortaya atar: “Ne yapabiliriz de Türkiye’de psikoloji bölümünde okuyan öğrencileri bir araya toplayabilir, birlikte birtakım etkinlikleri, organizasyonları yapabilir ve daha önemlisi bütün psikoloji öğrencilerinin iletişim halinde olmasını sağlayabiliriz?” İşte her şey bu fikirden sonra başlar… Bir çalışma grubu kurulur, önemli hedefler belirlenir ve tamamen gönüllü olarak az sayıdaki psikoloji öğrencisi çalışmalara başlar.

Bugün Türkiye’de hemen hemen hiçbir bölümde eşi benzeri olmayan etkinliklerle devamlılığını sürdüren TPÖÇG ile Türk Psikologlar Derneği arasında organik bir bağ kurulmuştur. TPD ile işbirliğinde çalışır ancak bağımsızdır.

Temel Amacı:
Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve diğer ülkelerde öğrenim görmekte olan psikoloji öğrencilerinin iletişimini ve bilgi alışverişini arttırmak, sosyal ve akademik platformda ortak etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktır.