Görsel ve Sosyal Medya Ekibi

     Görsel ve Sosyal Medya Ekibi, TPÖÇG etkinliklerinde fotoğraflar çekmek ve bununla birlikte TPÖÇG’ ün Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn platformlarındaki sosyal medya hesaplarının yönetilmesinden sorumludur. Sosyal medya hesapları aracılığıyla kurulan iletişimde görev alır ve gerekli yönlendirmeleri yapar. Günümüzde sosyal medyanın iletişimin en önemli araçlarından biri olması sebebiyle TPÖÇG Görsel ve Sosyal Medya Ekibi, tüm TPÖÇG ve tüm Psikoloji öğrencileri arasındaki iletişimde bir köprü görevi görmektedir.