PROJE GELİŞTİRME EKİBİ

 

YEREL PROJE GELİŞTİRME EKİBİ: Yerel etkili proje hibelerini araştırarak proje gerekliliklerine göre proje yazmaktan sorumludur. Proje etki ve  uygulanması yerel genişlikte olması gerekmektedir. Yerel projelerin uygulanmasını ve bütçe  yönetimini sağlar. Proje için fon ve hibe üretecek alanlar sağlar. Yerel projeler gerçekleştiren  dernek ve sivil toplum kuruluşlarla partner olur, proje süreçlerinden ve katılımcıların  seçimlerinden sorumludur.  

          Yerel proje ekibi 2017 yılından itibaren çeşitli literatürlerin ve sosyal sorumluluk projelerin incelenip farklı alanlardan projelerin yapıldığı etkin bir ekiptir. 2018 yılında Yerel ekibi çalıştığı Köy Okullarına Umut Projesi, 2019 yılında Yarının Kampı Projesi ve 2020 yılında Tohumdan Fidana Projesi bu ekibi ait olup her yıl belirli zaman aralıklarında çalışılan projelerdir. Projelerin hazırlanma ve hayata geçirilme aşamasında hepsinde ayrı ayrı yol haritaları izlenmiş ve çeşitli partnerler, fonlar, hibeler bu süreçlere eşlik etmiştir. 

 

ULUSAL PROJE GELİŞTİRME EKİBİ: Ulusal Proje Geliştirme Ekibi: Güncel problemleri gözeterek ulusal çapta projeler ortaya çıkarmaktan sorumludur. Projeyi oluştururken ihtiyaç analizi yapar, hedef kitle belirler, gerektiğinde hibe araştırır ve bütçe yönetimini sağlar. Projeye katkı sağlayabilecek sivil toplum kuruluşları ve derneklerle ortak olarak çalışabilir. Projenin yazımından gerçekleştirilmesine kadar bütün süreçlerden sorumludur.

          Pandemi döneminde belirgin bir şekilde artan sosyal medya kullanımı, yanında siber zorbalık gibi ciddi problemleri de getirmiştir. Bu sorunla mücadele etmek için “Sanal Mesafe” projesi yazılmış ve hedef kitle olarak zarara en açık gruplardan biri olan 13-17 yaş lise öğrencileri seçilmiştir. Proje kapsamında Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibinin (LÖYÇE) sosyal medya hesabı kullanılarak siber zorbalık hakkında bilgilendirici postlar paylaşılmıştır. Bunun yanında “Şiddetsiz İletişim” ve “Farklılıkların Sanal Hâli” adlı iki eğitim gerçekleştirilerek lise öğrencilerini interaktif şekilde bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

 

ULUSLARARASI PROJE GELİŞTİRME EKİBİ: Uluslararası Proje Geliştirme Ekibi görev süresi boyunca toplumda farkındalık uyandırabilecek, ve sosyal yaşama katkı sağlayabilecek konularda proje yazmak, bu projeyi Erasmus+ çağrılarını takip ederek hibelendirmek, aynı zamanda diğer ülkelerden partnerler bularak gerçekleştirilmesi planlanan projeye katılımcı olarak ulaşabilmelerini sağlar. Proje boyunca projenin yönetiminden, konaklamasına tüm konularda sorumluluk üstlenir ve proje sonrası raporlama sürecini tamamlar. Uluslararası Proje Geliştirme Ekibi, tasarlayacakları projelerle, hedef kitlesini belirler, amaçlarını ve hedeflerini çeşitli analizler yaparak oluşturur ve gerçekleştirmeyi planladıkları her etkinliği bir zaman çizelgesi oluşturarak somutlaştırır.

          Uluslararası Proje Geliştirme Ekibinin geçmişten günümüze bir adet Erasmus+ başvuru süreci ve sonrasında alınan geri bildirimler olmuştur fakat bu proje kabul edilmemiştir. 2020-2021 çalışma senesi içerisinde de bu ekip genç girişimcilerin doğa üzerine fikirler üretmelerini ve bunları uygulamalarını çeşitli atölye ve etkinliklerle kolaylaştıracak “Sustainable Entrepreneurship for Ecosystem (S.E.E) isimli bir proje yazmıştır fakat proje henüz Erasmus başvurusuna gönderilmemiştir, 2021 çağrısını beklemektedir.