Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu

                  Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu 2015-2016 döneminde, meslek yasası konusunda çalışmalar yapacak bir ekibe ihtiyaç olduğunun fark edilmesiyle birlikte kurulmuştur.

          Meslek yasası konusunda psikoloji öğrencilerini bilgilendirmek ve bu konuda toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, psikolojinin alt alanlarına dair psikoloji öğrencilerinin bilgi ve yetkinliğini pekiştirmek üzere çalışır. Bu amaca yönelik, çeşitli alt alanlardaki akademisyen ve saha çalışanlarını psikoloji öğrencileri ile bir araya getirerek deneyim aktarımları oluşturur. Yüksek lisans programlarına dair psikoloji öğrencilerini bilgilendirerek mesleki gelişimlerini desteklemek de görev tanımları arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra ekibin bir diğer görevi de toplumsal veya bireysel farkındalığın arttırılmasına ihtiyaç duyulan çeşitli konularda (toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, kadına şiddet vb.) faaliyetler yürütmektir.