LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR EKİBİ

          Lise öğrencilerinin psikoloji okumakla ilgili sorularını cevaplandırarak onlara lisans eğitimini daha anlaşılır kılmayı da hedeflemektedir. LÖYÇE, bu hedefler doğrultusunda, doğru ve kaliteli bilgi akışını sağlamak için güvenilir ve bilimsel kaynakları kullanarak lise öğrencilerine el uzatır.

          LÖYÇE Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan liseleri ziyaret edip gerçekleştirdiği sunum ve etkinliklerle üniversite hayatına atılmadan önce öğrencilere psikoloji bölümünü anlatmaktadır. Bu sunumlarla; lise öğrencilerine psikoloji bölümünü tanıtmayı, tercihlerini bilinçli yapmaları konusunda yardımcı olmayı ve üniversite hayatı hakkında onları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Lise öğrencileriyle birebir ilgilenen ve iletişim kuran LÖYÇE, tercih dönemi geldiğinde “TPÖÇG Tercih Platformu” ile öğrencilere destek olmaktadır. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal medya araçları ile daha fazla lise öğrencisine ulaşmak amacıyla @tpocg.loyce Instagram hesabı üzerinden lise öğrencilerine hitap eden içerikler oluşturmaktadır.

          2020 yılına kadar çalışmalarını fiziksel olarak sürdüren ekip, pandeminin ilanıyla beraber online platformlar üzerinden lise öğrencilerine ulaşarak çalışmalarını devam ettirmektedir.