İÇ İŞLER KOORDİNASYON EKİBİ

         

          İç İşler Koordinasyon Ekibi, koordinatörlüğe bağlı olarak çalışan: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu, Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi, Staj Platformu Ekibi ve Değişim Programları Ekibi’ nin işleyişine yönelik takipler yapmaktan sorumludur.

          Bu işleyişler; ekip başvuru ve ekibin seçim süreci, farklı ekiplerle yaptıkları iş birlikleri, iş takipleri ve ekiplerin birbirleri ile kurdukları iletişimdir. İç İşler Koordinasyon Ekibi bahsedilen tüm işleyişlerden sorumludur.