Yaşayan Blog: Gender-Fluid Bir Birey

ÖN SÖZ

Selam ? 

Ben kendini hiçbir cinsiyete ait hissetmeyen gender-fluid bir bireyim. Gender-fluid yani akışkan cinsiyet, cinsel yönelimden tamamen farklı olarak kişinin kendisini ait hissettiği cinsel kimliktir. Yani her ne kadar maskülen bir yapıya sahip olsam da bazen feminen ögelere ilgi duyuyorum. Herhangi bir dış faktöre bağlı olmadan gerçekleşen bu durumda iki cinsiyete ait davranışlar sergileyebiliyor ve iki cinsiyete de ait olabiliyorum. Aslında 7. Sınıfta fark ettiğim bu durumu tam olarak üniversite 1. Sınıfta adlandırabildim. Toplumsal cinsiyet üzerine okuma yaparken tanıştığım bu terimle hayat tarzımın, davranışlarımın ve hislerimin bağdaştığını gördüm. Kendimi keşfetme yolculuğunda bana çok yardımcı olan bu terimle sizlerin de tanışmasını istedim.

  • Kendi cinsel kimliğini aradığın bir dönemin oldu mu, olduysa bu dönemde heteroseksüel bireylere kıyasla farklı olarak neler yaşadın?

Cinsel kimliğimi aradığım veya sorguladığım hiçbir dönem olmadı diyebilirim aslında. Çocukluğumdan beri kendimi iki kimliğin de getirdiği tanımlara veya toplumsal rollere ait hissetmedim ve daha ortaokuldayken bu konuyu kendimle dahi konuşmayı bitirdim. Nasıl rahat hissediyorsam öyle yaşamaya başladım 🙂 Bu tanımla aniden tanıştım ve hislerimin, davranışlarımın tanımın içeriğine uyduğunu fark ettim. 

  • Gender-fluid cinsel kimliğinin cinsel yönelimine yansıması ne yönde oluyor? Bu yönelimin sendeki yansıması ile diğer gender-fluid bireylerdeki yansımalar farklılaşabiliyor mu?

Cinsel kimliğin ve cinsel yönelimin farklı tanımlar olduğunu göz önüne alırsak  yansıma olmadığından bahsetmek mümkün. Yani bir birey aynı anda trans erkek ve gay olabilir. Ben cinsel kimliğimi akışkan cinsiyet olarak tanımlıyorum yönelimim ise homoseksüel. Benzer şekilde daha önce kimliği gender-fluid yönelimi ise heteroseksüel olan bir birey ile de tanışmıştım. 

  • Feminen/maskülen ifadeye sahip olduğun dönemlerinde duygularında ve onları ifade ediş biçiminde kendinde gözlemlediğin şeyler neler?

Bu soruyu aslında toplumsal cinsiyet ile ilintilemeden cevaplamak oldukça zor. Ancak kadın ve erkeğin doğumundan itibaren gelişimsel olarak birbirine göre çeşitlilik ve farklılık gösteren ihtiyaçları olduğu da bilimsel bir gerçektir. Aynı şekilde evrimsel görüşe göre kadın ve erkeğin, avcı-toplayıcı döneminden başlayarak geliştirdiği ve şekillendirdiği birtakım tutum ve davranışlar mevcuttur. Kendi hislerimde gözlemlediğim ise feminen hissettiğimde durumlara daha çok boyutlu ve sezgisel yaklaşıyorum, duygularımı belirli duygular üzerinden değil daha detaylı ve yoğun yaşadığımı hissediyorum. Davranış ve tutumlarıma dönüştüğünde ise daha soyut ve şeffaf hareket ediyorum. Maskülen yapımda ise bu durumlardan farklı olarak durumlara daha pragmatik ve soyuttan ziyade somut, hareket odaklı ilerliyorum. Bunlara ek olarak dönem geçişlerimde birkaç kez ses tonumun dahi değiştiğinin geri bildirimlerini almışlığım olmuştu.

  • Gender-Fluid kavramının etiketten uzak daha çok bireyden bireye değişebilmesi ya da bireyin kendi içinde ifade ediş biçiminin değişmesi hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak kavram hakkında ne düşünüyorsun?

Genel anlamda kavram, ikili cinsiyet sistemine yeni bir boyut kazandırmış, bireyi herhangi bir kalıp içinde bulundurmadan sadece hisler odaklı bir tanım olduğunu düşünüyorum. 

  • Cinsiyet kavramını kısa bir cümleyle ifade edecek olsan bu ne olurdu?

Toplumun ve kültürün yüklediği herhangi bir rolü olmayan, bireyin biyolojisini temel alan kategorileştirmedir, denilebilir.

  • Akışkan cinsiyette olduğunu fark eden diğer insanların tepkisi nasıl oldu, bu konuda  LGBTI bireyler gibi ayrımcılığa uğradığını düşünüyor musun?

Şimdiye kadar kimliğim ve yönelimim konusunda açık olmayı tercih ettim. Ne okulumda ne çalıştığım organizasyonlarda ne de herhangi bir topluluk içinde ayrımcılığa maruz kalmadım. Hatta birçok yerde açık kimlikte olmam desteklendi.

  • Gender Fluid bir birey olarak ilgi duyduğun cinsiyet de maskülen ve feminen olduğun döneme göre değişiklik gösteriyor mu?

Hayır, ortaokuldan beri yönelimim homoseksüel.

  • Günümüzde queer kavramının LGBTI+ için çatı bir kavrama dönüşmesi ve akışkan kimliğin çeşitli ülkelerde üçüncü cinsiyet ibaresi içinde bulunması hakkında ne düşünüyorsun?

Üçüncü cinsiyet ibaresi insana varlığının kabul edilmiş olduğu hissini veriyor. Benim gibi hisseden birçok insanın var olduğunu, yalnız veya farklı olmadığımı bilmek bir anlamda iyi hissettiriyor. Diğer bir yandan ise queer kavramı ile cinsiyete ve toplumsal cinsiyet rollerine dair sınırları ortadan kaldırmanın daha kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili olarak daha önce İngiltere, kamu kurumlarında Mr. ve Mrs. ibarelerini kaldırarak herhangi bir cinsiyete atıfta bulunmayan Mx. ibaresini kullanmaya başlamıştı. Bu da aslında toplumun büyük bir kesimini oluşturan LGBTİ+ bireylerine bir nevi ifade özgürlüğü getirmişti. 

  • Gender-fluid cinsel kimliğine sahip diğer insanlara neler söylemek istersin?

Toplum ve kültür olarak farklılıkları yavaş yavaş kabul etme dönemimizde olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple her nasıl şekilde olursa içimizden geldiği gibi yaşamalıyız. Ve her şeyin en başında toplumsal cinsiyet rollerini yıkmak istiyorsak çeşitliliğimizle önce kendimizi kabul etmeli daha sonra toplumun da bu çeşitliliği görmesine fırsat yaratmalıyız. Sonuç olarak love always win.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.