Yasin YÜCEER

Yasin YÜCEER

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü

Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi