Ulaş BAHAR

Ulaş BAHAR

İç İşlerinden Sorumlu Başk. Yard.

Üniversite: FMV Işık Üniversitesi