Selin YAVUZ

Selin YAVUZ

İç İşlerinden Sorumlu Başk. Yard.

Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi