Fazlı AKBUĞA

Fazlı AKBUĞA

Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü

Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi