2017 TPÖÇG Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü Görevleri

2017 TPÖÇG Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü Görevleri

Başvurunuzu yapmak için

BURAYA TIKLAYINIZ
Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü Görevleri
 1. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörlüğüne aday olabilmek için adayın temsilcilik, yerel yapılanma üyeliği veya Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibinde görev almış olması gerekmektedir. Aksi halde başvuran adayın adaylığı geçersiz sayılacaktır.
 2. TPÖÇG yapısındaki Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon (TYK) Ekibi ile Kulüp, Topluluk ve Birim Geliştirme Ekibi’nin görevlendirilmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.
 3. Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü sorumlu olduğu ekipler içerisinde alınan nihai kararları Yönetim Kurulu’na sunmaktan sorumludur.
TYYK - Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi (TYK EKİBİ)

 

 • Temsilciler ve Yerel yapılanmalar koordinatörü ile birlikte çalışırlar.
 • Ayda iki kez yapılacak olan online toplantıları ayarlayıp katılırlar, toplantı gündemini belirleyip toplantı akışını kontrol ederler.
 • İhtiyaç halinde okullarla yapılacak yazışmaları gerçekleştirirler.
 • Temsilciliklere gerekli belgelerin iletilmesini sağlarlar.
 • Temsilciler ve yerel yapılanmalardan alınan raporları incelerler ve ekiplere geri bildirim verirler.
 • Birimler arası (temsilcilikler, yerel yapılanmalar…) iletişim kaynaklı çıkabilecek sorunları önlerler.
 • Dahil olan yeni temsilciliklere danışmanlık ve destek verirler.
 • Temsilciler listesinin güncel kalmasını sağlarlar.
 • Temsilcilerin çalışmaları hakkında düzenli olarak bilgi akışı sağlarlar.
 • Yerel yapılanması olmayan üniversiteleri koordine ederler.
 • Yıl içinde, okullarla TPÖÇG arasındaki bilgiyi kuvvetlendirecek formları açıp takibini yaparlar.
 • Etik anlaşmaları arşivlerler.
 • TPÖÇG El kitapçığını oluşturup, değişiklik durumunda ekleme ve çıkarmaları yaparlar.
 • Kulüp topluluk ve birim geliştirme ekibi ile birlikte çalışırlar.
 • Temsilciler ve Yerel Yapılanma seçimlerinde, yönetim kurulunun belirlediği adayların mülakatlarını koordine ederler, mülakat raporlarını yazıp yönetim kuruluna gönderirler.
 • Yerel Yapılanmalara seçim süresinde, ekibini oluştururken, danışmanlık ve destek verirler.
 • Yerel Yapılanmalar ve Kulüp Geliştirmeye olağanüstü durumlarda danışmanlık ve destek verirler.
 • TPÖÇG Haftası materyallerini oluştururlar.

 

Yerel Yapılanma Başkanı

 • ­Yerel Yapılanmalar, birden fazla psikoloji bölümünün olduğu şehirlerde kurulan bir­liklerdir. (Mersin-­Adana, Ankara, İzmir, İstanbul ve Kıbrıs’ta bulunmaktadır.)
 • TPÖÇG’ün yerel yapılanmalarını temsil eden öğrencilerdir.
 • ­Ekipleri ile etkinlik takvimi oluşturur, bunları koordine eder ve yapılanma içerisinde gerçekleştirilen toplantıların raporlarını Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi’ne iletir.
 • TPÖÇG’deki güncel haberlerle ilgili Yerel Yapılanma Ekibini bilgilendirir.
 • ­Yerel Yapılanmalar, temsilciler arasındaki iletişimi ve yerel yapılanmaya bağlı üniversitelerle TPÖÇG Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak ile görevlidir. ­TPÖÇG duyurularının yerel yapılanma sayfasında paylaşılmasını sağlar.
 • ­TPÖÇG’e ait Dijital Baskı Branda ve Roll­-uplardan sorumludur.
 • TPÖÇG’ün düzenlediği Zirve, Temsilciler Kampı gibi organizasyonlara katılması beklenir.
 • Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinasyon Ekibi’nin hazırladığı raporu aylık olarak doldurmaktan sorumludur.

 

Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısı

 • ­Yerel Yapılanmalar, temsilciler arasındaki iletişimi ve yerel yapılanmaya bağlı üniversi­telerle TPÖÇG Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak ile görevlidir.
 • ­Yerel Yapılanmada bulunan temsilcilerle iletişim halindedir.
 • Yerel yapılanmanın harcamalarından, faturaların raporlarının tutulmasından ve bütçenin Yönetim Kuruluna aktarılmasından sorumludur.
 • Yerel yapılanma hesabıyla ilgili olarak belirli periyotlarla TPÖÇG Yönetim Kurulunu bilgilendirmekten sorumludur.
 • ­Yerel yapılanma etkinlikleri öncesinde ve sonrasında gelir ­giderleri kayıt altına almaktan ve bunları Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesine devretmekten, dönem sonunda tüm parayı Yerel Yapılanma hesabını kendinden sonra gelen yetkiliye devretmek, devredilen hesabı devralmak, devrederken veya devralırken bütçeyi kontrol etmekten sorumludur.
 • ­Yerel Yapılanma Başkanının olmadığı toplantılarda başkanın görevlerini yürütür.
 • Yerel Yapılanmanın yazı işlerinden sorumludur.
 • ­Yapılanma içerisinde gerçekleştirilen toplantıların ve etkinliklerin raporlarını hazırlayarak Yerel Yapılanma Başkanına sunmakla görevlidir.

Sosyal Etkinlik Birimi

 • ­Birincil görevi, kendi Yerel Yapılanması içerisinde çeşitli sosyal etkinlikler organize etmektir. (Kafe sohbetleri, Psikoloji partileri düzenlemek vs.)
 • ­TPÖÇG çalışanlarını ve gönüllülerini buluşturarak iletişimde olmalarını sağlamak.
 • Bölümle yeni tanışan psikoloji öğrencilerine ulaşarak TPÖÇG ailesine katılmalarını sağlamak.

**Sosyal etkinlik Birimi Sorumlusu; birimin içinde çalışırken aynı zamanda bu birimin koordinasyonundan sorumludur. Yerel yapılanma başkan yardımcısının katılım göste­remediği durumlarda yazı işleri sorumluluğu için sosyal sorumluluk, sosyal etkinlik ve akademik etkinlik birimi sorumlularından birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda yerel yapılanma başkanına vekalet etmesi gerekir.

 

Sosyal Sorumluluk Birimi:

 • ­Birincil görevi bulunduğu Yerel Yapılanma bünyesinde sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenlemektir (Huzurevi, Çocuk Esirgeme Kurumu iş birliğinde çeşitli etkinlikler organize etmek vs.)
 • ­Bazı özel günlerde (otizm farkındalık günü, down sendromu farkındalık günü, engelliler günü vs) o güne özel etkinlikler, eğlenceler düzenlemeli kurumlardaki bireylerle öğrencileri buluşturmalıdır.
 • ­Vakıf ve derneklerle sınırlı kalmayıp köy okulları vs. gibi yerlere TPÖÇG adına gerekli projeler üretilmesi ve yardım toplanmasını sağlarlar.

**Sosyal Sorumluluk Birimi Sorumlusu; birimin içinde çalışırken aynı zamanda bu birimin koordinasyonundan sorumludur. Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısının katılım gösteremediği durumlarda yazı işleri sorumluluğu için Sosyal Sorumluluk, Sosyal Etkinlik ve Akademik Etkinlik Birimi sorumlularından birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda Yerel Yapılanma Başkanına vekalet etmesi gerekir.

 

Akademik Etkinlik Birimi:

 • ­Birincil Görevi Yerel Yapılanması içerisinde akademik etkinlikler düzenlemektir (seminerler, konferanslar, workshoplar vs.).
 • ­Etkinlikleri düzenlemek için akademik çevre ile iletişim içerisinde olmalıdır.
 • ­Akademik etkinlikler yapmak için Arşiv’den Contact List’e ulaşabilirler.

**Akademik Etkinlik Birimi Sorumlusu; birimin içinde çalışırken aynı zamanda bu birimin koordinasyonundan sorumludur.Yerel Yapılanma Başkan Yardımcısının katılım gösteremediği durumlarda yazı işleri sorumluluğu için Sosyal Sorumluluk,Sosyal Etkinlik ve Akademik Etkinlik Birimi sorumlularından birisinin toplantı başında alınacak kararla o toplantıda yerel yapılanma başkanına vekalet etmesi gerekir.

TYYK - TPÖÇG Temsilcisi
 • Yerel Yapılanma içerisinde bulunan TPÖÇG Temsilcileri, ilk olarak Yerel Yapılanma Başkanlarına ardından  Temsilciler ve Yerel Yapılanma Koordinasyon Ekibine bağlıdır. Yerel yapılanması bulunmayan Temsilciler ise direkt olarak Temsilciler ve Yerel Yapılanma Koordinasyon Ekibine bağlıdır.
 • Temsilci’nin öncelikli görevi TPÖÇG’ün paylaşımlarını (TPÖÇG organizasyonları, Pod’lar, PsiNossa ve TPÖÇG Blog paylaşımları, Psifest duyuruları vs.) takip etmesi ve aktif bir şekilde temsil ettiği okulda ve okulun sosyal ağlarında duyuruları yapmasıdır. Buna ek olarak Whatsapp, Facebook ve Telegramda bulunan grupları takip etmelidir.
 • Temsilciler, kendilerine tahsis edilen …@tpocg.net uzantılı mail hesaplarını düzenli olarak takip etmelidir.
 • Yerel yapılanmanın düzenlediği etkinliklere maksimum düzeyde katılım göstermeli ve bu etkinliklerin ardından, etkinlik sırasında çekilen fotoğrafları okulunun sosyal medya hesaplarında bilgilendirici bir yazı eşliğinde paylaşmalıdır.
 • Öğrencilerin faydalanabileceği TPÖÇG etkinliklerinin ve servislerinin tanıtımının yapıldığı TPÖÇG Haftası içerisinde okulda stand açmak ve bilgilendirme yapmak. (Bu hafta Ekim ­ Kasım tarihleri arasında olur ve TPÖÇG Tanıtım Materyalleri Temsilcilere TPÖÇG Kampında ulaştırılır.
 • Güz (Yönetim Kurulunun seçiminin yapıldığı toplantı) ve Bahar döneminde yapılan Zirve toplantılarına ve her yıl ağustos sonunda veya eylül başında gerçekleştirilen TPÖÇG Kampına katılmak Temsilcinin görevidir.
 • Güz zirvesinde gerçekeştirilen Yönetim Kurulu seçiminde temsilciler kapalı oylama sistemiyle yönetim kurulunu belirler.
 • Zirve toplantılarına katılmak üzere TPÖÇG çalışmalarına ilgi duyan ve üniversitesi içerisindeki çalışmalarda aktif rol alan öğrencilerden, o toplantı için belirlenen kontenjana bağlı olarak gönüllü seçmek ve toplantıda bu öğrencilere rehberlik etmek.
 • TPÖÇG Haftası gibi düzenlenen EFPSA Day’i, o yıl belirlenen günde organize etmek.
 • TPÖÇG’ün düzenlediği organizasyonların posterlerini okulundaki psikoloji bölümü panosuna asmak.
 • Temsilci, Temsilciler ve Yerel Yapılanmalar Koordinatörü ile Yerel Yapılanma Sorumluları ile bağlantı halinde olmalıdır ve oluşturulan formları takip etmelidir.
 • Temsilciler, yerel yapılanmalarda bulunan ekip üyeleriyle birlikte çalışarak yerel etkinlikler organize eder.
 • Temsilcinin zirveye katılamaması durumunda yerine, okulundan bir gönüllüye vekaleten görevini devretmesi Gönüllü vekilin kampa katılıp temsilciye bilgi aktarımı yapması beklenir.
 • Görevini bırakan Temsilci yeni seçilecek olan Temsilci’ye bilgi birikimini ve deneyimlerini aktarmakla sorumludur.
 • Temsilcilerin, okullarında düzenlenen etkinliklerin belli aralıklarla yayınlanan Bülten’de duyurulabilmesi için gerekli açıklama ve görselleri bulten@tpocg.net adresine iletmeleri beklenir.
 • Temsilci, her yıl güz döneminin başlangıcında organize edilen Geleneksel TPÖÇG Kahvaltısı’nın kendi okulunda tanıtımını yaparak ilgilenen psikoloji öğrencilerini bilgilendirir ve onların katılımıyla etkinliği gerçekleştirir.