2017 TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Görevleri

2017 TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Görevleri

Başvurunuzu yapmak için

BURAYA TIKLAYINIZ
Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Görevleri
 1. TPÖÇG yapısındaki Reklam Ekibi, Basın-Yayın Danışmanları, Sosyal Medya Sorumluları, Web Sorumluları ve Blog Ekibi’nin koordinasyonundan, görevlendirilmesinden ve denetlemesinden sorumludur.
 2. Birlikte çalıştığı ekiplerle TPÖÇG’ün tanınırlığını ve bilinirliğini artıracak faaliyetler yürütür.
 3. Yapı içerisindeki birimlerin duyuru taleplerinin zamanında TPÖÇG’ün tüm kanalları üzerinden duyurusunun gerçekleştirilmesini sağlar.
 4. TPÖÇG kanallarında yer alacak online unsurların TPÖÇG’ün misyon ve vizyonuna aykırı olmamasını denetler.
 5. TPÖÇG’ün basılı/online materyallerindeki TPÖÇG hakkındaki bilgilerin güncel olmasından sorumludur.
 6. info@tpocg.net adresine gelen mailleri belli kalıp mesajlar arasından uygun bir şekilde cevaplandırır veyahut ilgili birimlere yönlendirir.
 7. Pazarlama ve Halka İlişkiler Koordinatörü sorumlu olduğu ekipler içerisinde alınan nihai kararları Yönetim Kurulu’na sunmaktan sorumludur.
PHİK - Reklam Ekibi
 • Reklam Ekibi Üyeleri TPÖÇG’ün tanıtım ve halkla ilişkiler kolunu yürütmekle görevlidir. TPÖÇG tanıtım ve sunum dosyaları oluştururlar.
 • TPÖÇG’ü tanıtabilecek eşantiyonların oluşturulmasında Tasarımcı ile birlikte çalışırlar.
PHİK - Görsel Medya Sorumlusu
 • TPÖÇG etkinliklerine katılarak çekim yapar.
 • TPÖÇG servisleri ve birimleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin fotoğraf ve videolarını gözden geçirir ve düzenler.
 • TPÖÇG’ün kurumsal değerlerine sahip çıkarak görsel imajına yön verir.
PHİK - Tasarımcı
 • Tasarımcı, TPÖÇG’e ait paylaşımlarda bulunan görsellerin hazırlanmasında görev alır.
PHİK - Basın-Yayın Danışmanı
 • TPÖÇG tarafından yapılan etkinliklere ve çalışmalara ilişkin haberleri TPÖÇG adına medyaya iletir. TPÖÇG’ü tanıtmak adına medyada araştırma yapar.
PHİK - İletişim Sorumlusu
 • TPÖÇG mail adresine gelen sorulara ve bilgi taleplerine gerekli cevapları veren kişidir.
PHİK - Web Sitesi Ekibi
 • Ekip üyeleri TPÖÇG Resmi Web sitesi www.tpocg.org ve alt domainlerinin içeriklerini düzenlemekle sorumludur
PHİK - Sosyal Medya Sorumlusu
 • TPÖÇG’ün resmi sosyal medya hesaplarını (Facebook,Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Tumblr) yönetim kişidir.
 • Sosyal medya hesaplarımızda paylaşılan içeriğin yönetiminden sorumludur.
PHİK - Blog Ekibi

Blog Editörü

 • Blog yazarlarıyla sürekli iletişim içerisinde olarak blogun koordinasyonunu sağlar.
 • Yazarların yazılarını okuyarak onlara geri bildirim verir.
 • Yazarların yazısını yazım kuralları açısından kontrol ederek blogda paylaşılmak üzere hazırlar.
 • Bloga ait mail adresini düzenli olarak kontrol ederek takipçilerimizle iletişim sağlar.

 

Blog Yazarı

 • Her ay bir yazı yazarak(fazlası size kalmış) TPÖÇG Blog’a katkıda bulunur.