2017 TPÖÇG Genel Sekreter Görevleri

2017 TPÖÇG Genel Sekreter Görevleri

Başvurunuzu yapmak için

BURAYA TIKLAYINIZ
Genel Sekreter Görevleri
 1. TPÖÇG yapısındaki Yayın Ekibi, Arşiv Ekibi ve Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışma Ekibi’nin koordinatörlüğünden, görevlendirilmesinden ve denetlemesinden sorumludur.
 2. Yönetim Kurulu içerisinde online ve fiziksel toplantıların raporlarını tutup bulut depolama sistemindeki ilgili dosyaya aktarmaktan sorumludur.
 3. Dergi’nin online yayına hazır hale getirilmesinden sorumludur.
 4. Gerekli tarihlerde Dergi’nin basılması ve basılı sayı için uygun sponsor bulunmasında görev alır.
 5. Kitapçık, duyuru metni vb. TPÖÇG metinlerinin yayımlanmadan önce yazım kuralları ve dilbilgisi açısından doğruluğunu kontrol eder.
 6. Gerekli durumlarda, TPÖÇG sosyal medya paylaşımları için üst metin hazırlar.
 7. Genel Sekreter sorumlu olduğu ekipler içerisinde alınan nihai kararları Yönetim Kurulu’na sunmaktan sorumludur.
GS - Yayın Ekibi

Editör

 • Yayın Ekibi’nin koordine bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Kaynaklı yazı yazmaktan sorumlu derleme yazarlarının gönderdiği yazılarda kaynak kullanımı sırasında intihal olup olmadığını, referansların ve metin içi kaynak gösteriminin APA formatına uygunluğunu incelemek ve gerektiğinde düzenleme talep etmek.
 • Tüm yazılarda imla hatasının yer alıp almadığını kontrol ederek gerekli düzenlemeleri belirleyip yazarlara geri dönüşlerde bulunmak.
 • Röportaj, STK köşesi için bir kurumla irtibat kurma ve mezun köşesinin birincil sorumlusu olmakla beraber bu bölümlerde ekip arkadaşları ile ortak çalışmak.
 • Ekibe yeni katılan yazarlar için gereken bilgi aktarımının gerçekleştirilmesinde Genel Sekreter ile birlikte hareket etmek.
 • Bülten Sorumlusu’nu, yayın öncesinde doğru yönlendirmek ve bültenin hazırlanmasına yardımcı olmak.

 

Bülten Sorumlusu

 • İki ayda bir yayınlanan (gerektiğinde üç ayda bir) TPÖÇG Bülten’i yayına hazırlamak.
 • Yerel Yapılanmalar ve Temsilciliklerden bu süreçte gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında yazı istemek ve bu yazıları düzenlemek.
 • TPÖÇG etkinliklerinin(kongre, zirve, kamp…) ardından etkinlik sonrası yayınlanan ilk bültende sürecin nasıl geçtiği hakkında yazı yazmak ya da bu yazıyı düzenleme kurulundan temin etmek.
 • PsiNossa’da yer alan Ayın Farkındalıkları bölümünde yer alacak günleri belirlemek ve seçtiği bir gün hakkında yazı hazırlamak

 

 Yazar

 • Ekip tarafından ortak karar sonucu belirlenen ‘ayın konusu’na bağlı kalarak, her ay, kaynaklı bir yazı yazmak.
 • Mezun köşesi, röportaj sorularının belirlenmesi, STK seçimi gibi konularda editörle ortaklaşa çalışmak.
 • Hazırladığı yazılarda çeşitli kaynaklardan yararlanmak(makale, kitap vb.) ve yararlandığı kaynakları APA for­matına uygun bir şekilde hem yazı içinde hem de referanslarda belirtmek.

 

Çevirmen

 • Ayın konusu ile bağlantılı olan ve ingilizce yayınlanan haberleri/araştırmaları/çalışmaları Türkçe’ye çevirerek oluşturulan haber köşesini hazırlamak.

 

Dizgi-Tasarım

 • Dergi(PsiNossa) ve TPÖÇG Bülten’in tasarımını yapmak
 • Konu afişlerini ve duyuru afişlerini hazırlamak.

Film Köşesi Yazarı

 • Ayın konusuna uygun bir film belirlemek, tanıtmak, kritik etmek.

 

Kitap Köşesi Yazarı

 • Ayın konusuna uygun bir kitap belirlemek, tanıtmak, kritik etmek.

 

Müzik Köşesi Yazarı

 • Ayın konusu ile müziğin ortak paydada buluştuğu bir yazı yazmak.
 • Ayın konusu müzik ile bağlantılı değil ise bir müzik akımı, bir dönem, bir sanatçı vb. hakkında yazı yazmak
 • Her ay dergi konusuna uygun ya da kendi seçtiği tema çerçevesinde bir “müzik listesi(playlist)” hazırlamak ve köşesinde paylaşmak.
GS - ARGE ve Arşiv Ekibi
 • Arşive gelen her yeni doküman vb. ‘ni uygun dosyaya aktarmak.
 • Arşivin gelişmesi için TPÖÇG ile bağlantılı birincil veya ikincil kaynakları araştırmak.
 • Kaynakların elde edilebilmesi için önceki yönetimleri kapsayan bir Kontak Listesi oluşturmak.
 • Arşive eklenmesi gereken ve günümüze ait doküman, afiş vb.’ni düzenlemek.
GS - Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışma Ekibi
 • TPÖÇG, psikolog olmak ve psikoloji bölümü hakkında lise öğrencilerine sunumlar yapmak.
 • Lise öğrencilerine yönleik tercih listesi oluşturmak ve listeyi güncel tutmak.
 • Ekip için site oluşturmak ve lise öğrencilerini bu siteye yönlendirmek.
 • Okullar hakkında temsilcilerden bilgi yazısı almak ve yazıları düzenlemek; alınan yazıları, oluşturulacak ekip sitesine eklemek.
 • Site içerisinde, lise öğrencilerinin ilgisini çekebilecek psikoloji temelli içerikler oluşturmak.