2017 TPÖÇG Düzenleme Kurulları Koordinatörü Görevleri

2017 TPÖÇG Düzenleme Kurulları Koordinatörü Görevleri

Başvurunuzu yapmak için

BURAYA TIKLAYINIZ
Düzenleme Kurulları Koordinatörü Görevleri
 1. TPÖÇG etkinliklerinin birbirleri arasında ve Yönetim Kurulu’yla Düzenleme Kurulu arasında etkinlik içeriği, düzenlenme zamanı, süreç işleyişi gibi konularda koordinasyonu sağlayan kişidir. Zirve Düzenleme Kurulu, UPOK Düzenleme Kurulu, Akademi Düzenleme Kurulu ve Organizasyon Ekibinin koordinasyonundan, görevlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.
 2. Zirve Düzenleme Kurulu: Zirve etkinliğinin düzenlenmesinden sorumlu kurul. Güz ve Bahar dönemlerinde düzenlenen bir etkinlik olduğu için iki farklı düzenleme kurulu vardır. Düz. Kur. Koordinatörü, Zirve Düz. Kur. Başkanıyla düzenli iletişim halinde olmalıdır.
 3. UPOK Düzenleme Kurulu: UPOK etkinliğinin düzenlenmesinden sorumlu kurul. Yazın düzenlenecek UPOK sonrasında seçilecek yeni UPOK Düz. Kur. ile başlattığı çalışmalara dair bilgilendirmeyi, görevi devredeceği zaman yeni Düz. Kur. Koordinatörüne aktarmakla sorumludur. Düz. Kur. Koordinatörü, UPOK Düz. Kur. Başkanıyla düzenli iletişim halinde olmalıdır.
 4. Akademi Düzenleme Kurulu: Akademi etkinliğinin düzenlenmesinden sorumlu kurul. Düz. Kur. Koordinatörü, Akademi Düz. Kur. Başkanıyla düzenli iletişim halinde olmalıdır.
 5. Organizasyon Ekibi: TPÖÇG Haftası, TPÖÇG Kampı gibi etkinliklerin düzenlenmesinden, Zirve ekipleri arasında iletişim kurulmasından, PsiFest Ekipleri arasında koordinasyondan sorumlu ekiptir. Düz. Kur. Koordinatörünün sorumluluğundaki etkinliklerde ihtiyaç olduğu taktirde Düz. Kur. Koordinatörünün talebi doğrultusunda Koordinatöre yardımcı olurlar.
 6. Düz. Kur. Koordinatörü sorumlu olduğu ekipler içerisinde alınan nihai kararları Yönetim Kurulu’na sunmaktan sorumludur.
DKK - Organizasyon Ekibi
 1. Yıl içinde TPÖÇG tarafından düzenlenen, Bahar ve Güz Zirveleri, Psifest, Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (UPOK), TPÖÇG Kampı, TPÖÇG Akademi ve TPÖÇG Haftası etkinliklerinin düzenleme aşamasından sorumlu olan ekiplere destek vermek.
 2. TPÖÇG Zirve, TPÖÇG Akademi ve de UPOK etkinliklerine ev sahipliği yapacak aday okullar bulunamadığı takdirde, organizasyonun sorumluluğunu almak ve bu etkinlikleri düzenlemek.
 3. TPÖÇG Haftasında üniversitelerin temsilcileri ile iletişim halinde olup, gerekli materyallerin temsilcilere ulaştırılmasını sağlamak ve TPÖÇG Haftasının takibini yapmak.
 4. Her sene 10 Mayıs Psikologlar Günü’nde düzenlenen Psifest etkinliğinin eksiksiz ve tüm yerel yapılanmalarda benzer bir program olacak şekilde düzenlenmesini sağlamak.
 5. TPÖÇG Kampı’nın tüm organizasyon sürecini düzenlemek.
 6. Tüm etkinliklerin takibini yaparak Düzenleme Kurulları Koordinatörüne rapor vermek.
 7. Düzenleme Kurulları Koordinatörünün sorumluluğundaki etkinliklerde ihtiyaç olduğu takdirde Düzenleme Kurulları Koordinatörünün talebi doğrultusunda Koordinatöre yardımcı olmak.