2017 TPÖÇG Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Görevleri

2017 TPÖÇG Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Görevleri

Başvurunuzu yapmak için

BURAYA TIKLAYINIZ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
  1. ****Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına aday olabilmek için en az 1 EFPSA etkinliğine gitmiş olma şartı aranmaktadır. Aksi halde başvuran adayın adaylığı geçersiz sayılacaktır.
  2. TPÖÇG yapısındaki EFPSA (Avrupa Psikoloji Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) Temsilciliği, Proje Geliştirme Birimi ile Eğitim Ofisi’nin koordinatörlüğünden, görevlendirilmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.
  3. Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı aynı zamanda EFPSA Türkiye Temsilciliği görevini yürütür.
  4. EFPSA’yı TPÖÇG’de, TPÖÇG’ü EFPSA’da temsil eder ve tanıtır. TPÖÇG adına EFPSA içinde alınan kararlar için oy kullanır.
  5. Proje Geliştirme Birimiyle – Psikoloji öğrencilerinin bilgilerini hayata geçirebilmesi için olasılık yaratan; topluma faydalı etkinlikler, aktiviteler, servisler, projeler düzenleyen birimle – birlikte çalışır.
  6. Eğitim Ofisiyle – Yapı içerisinde yaygın eğitim sistemiyle oluşturulan çalışmaları sürdüren ve geliştiren birimiyle- birlikte çalışır.
  7. Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, sorumlu olduğu ekipler içerisinde alınan nihai kararları Yönetim Kurulu’na sunmaktan sorumludur.
DİSBY - EFPSA Türkiye Temsilciliği

 

EFPSA ( European Federation of Psychology Students’ Associations ) / Avrupa Federasyonu Psikoloji Öğrencileri Birliği EFPSA birçok kültürün bir araya geldiği, Avrupa Psikoloji Öğrencileri Toplulukları’nın renkli bir ağıdır.

 

Yaklaşık 300.000 psikoloji öğrencisini barındıran EFPSA 1987’de kurulmuştur ve 32 ülkenin ulusal organizasyonlarının birleşmesiyle oluşmuştur. EFPSA tamamen gönüllülük esası ile çalışmaktadır. EFPSA 2001 yılından beri EFPA ( European Federation of Psychologists’ Associations ) ‘nın fahri üyesidir. Türkiye 2001 yılında TPÖÇG ile EFPSA’daki yerini almıştır.

 

EFPSA’nın Faaliyetleri

 

1­- EFPSA Congress : TümAvrupa’dan yaklaşık 350 katılımcı ile her yıl farklı bir ülkede yapılan etkinliktir. İlki 1987 yılında Portekiz’de yapılmıştır. Bir sene boyunca çalışmış EFPSA gönüllüleri görevlerini yeni seçilen kişilere devreder. Yedi gün süren bu etkinlikte sosyal, kültürel ve bilimsel program vardır. Bilimsel programa; poster, bildiri ve araştırma sunarak kongrenin konusu ile ilgili atölye çalışması yaparak katkı sağlayabilirsiniz.

2-­ EFPSA Conference:Tüm Avrupa’dan yaklaşık 150 katılımcı ile iki yılda bir farklı bir ülkede yapılan bir etkinliktir. Dört gün süren bu etkinlikte sosyal, kültürel ve bilimsel program vardır.

3-­ ESS ( European Summer School): Katılımcılara psikolojinin farklı konuları altında araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve pratik bilgiyi sağlıyor. 3 eğitimci 6 doktora öğrencisi ve 36 katılımcı ile yapılır. 6 adet proje girişimi başlatılır; içerisinde academic lectures, workshops ve Ph.D. Airtime gibi etkinliklerin de yer aldığı bu bir hafta boyunca 5­6 kişilik gruplar bir Ph.D. Süpervizörlerinin de desteğiyle karar verilen konu üzerine araştırma projesini geliştirirler ve bu projeler sonuçlandırılarak JEPS (Journal of European Psychology Students)’ de yayınlanır ve kongrede sunulur. Etkinliklerini,

​ess.efpsa.org adresinden takip edip aklınıza takılan soruları ess@efpsa.org adresine e­mail atarak sorabilirsiniz.

4­- TtT ( Train the Trainers) Summer School: Her sene 12 tane psikoloji öğrencisini eğitmen yapmayı amaçlar. Böylece eğitmenler EFPSA ve kendi ülkelerinin organizasyonlarında yaygın eğitim yöntemleri ile eğitimler verebilirler. TtT başlangıç düzeyindeki eğitmen adaylarının ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar: bilgi, beceri ve tutum.

5­- Train the Advanced Trainers:EFPSA ve farklı organizasyonlardan 25 eğitmeni bir araya getiren ikinci adım tecrübeli eğitmen eğitimidir. Eğitmenler, o seneki TAT teması çerçevesinde profesyonellerden ve diğer katılımcı akranlarından eğitimler alırlar, kendileri de eğitim vererek eğitmenlerden geribildirim alma fırsatı yakalarlar. En az 30 saat eğitim vermiş eğitmenler bu etkinliğe başvurabilirler. Etkinliğe başvurabilmek için EFPSA eğitmeni olma şartı aranmaz, diğer öğrenci organizasyonlarındaki eğitmenlere de açık bir etkinliktir.

6-­ EFPSA Day:EFPSA’nın tanıtımı ve psikolojinin renklerini göstermek için 3 aralıkta yayında üye olan tüm ülkelerde yapılan etkinliktir.

7-­ The Joint EB&MR Meeting:Her sene Ekim ya da Kasım aylarında EFPSA şemasında görevli olan herkesin buluşup EFPSA projeleri, işleyişi ve yeni görev dönemi ile ilgili çalışmalar yapıp kararlar aldığı fiziksel toplantıdır.

 

EFPSA’nın Servisleri

1-­ JEPS (Journal of European Psychology Students): ​EFPSA’nın her yıl 90 basılı bilimsel çalışma, 300 makale ve 40 değerlendirmenin yayınlandığı peer review ile yayın kabul eden uluslararası bir dergisidir. ​http://jeps.efpsa.org/​adresinden daha fazla bilgi alabilir ,aklınıza takılan soruları,

jeps@efpsa.org’ a e­mail atarak sorabilirsiniz.

2-­ Study and Travel Abroad:​ Başka bir ülkede eğitim almaya karar verdiğinizde o ülkenin durumu,şartları gibi konularda bilgi alabileceğiniz ve her türlü konuda destek alabileceğiniz,kişilerin deneyimlerinden faydalanabileceğiniz, arkadaşlar edinebileceğiniz bir sistemdir. Psikoloji öğrencileri Avrupa’da seyahat eden diğer psikoloji öğrencilerine evlerinde ücretsiz konaklama sağlayabileceklerini belirttikleri veritabanına kayıt olurlar. Host(konaklatıcı) veya Guest(misafir) olarak kaydınızı yaptırabilir ve bütün Avrupa’daki EFPSA arkadaşlarınızla buluşabilir, gezebilir, misafir edebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. EFPSA 37 ülkeden 966 ev sahibi ile bizlere bu olanağı sunuyor.

3-­ Junior Reseacher Programme:​ Avrupa Yaz Okulu (ESS) ile başlayan bilimsel araştırmaların 13 ay boyunca sürdürüldüğü programdır. Bilimsel araştırmalar süpervizorler, deneyimli akademisyenlerin desteği ile birlikte en başından, en sonuna kadar yürütülür.

4-­ Training Office:​ EFPSA çalışanlarının organizasyondaki gelişimlerini ve verimliliklerini yaygın öğrenim yöntemleriyle destekleyen EFPSA servisidir. Bu sayede organizasyonun sürdürülebilirliği, çalışanlarının yeterlilikleri ve memnuniyetleri sağlanmış olur. EFPSA Eğitmen Havuzu’ndaki eğitmenler EFPSA etkinliklerinde ve başka organizasyonların etkinliklerinde EFPSA’yı temsil ederek eğitimler verirler.

5-­ Social Impact Initative:Sosyal sorumluluk projeleri organize eder ve üye ülkelerde de bu projelerin gerçekleştirilmesi için kampanya düzenler. Psikoloji bilgilerinin akademisyenler, öğrenciler ve profesyonellerin birlikte çalışmasını sağlayarak toplum tarafından bilinmesini amaçlar.

 

  1. Mind​ the Mind:​ Mental bozukluklara yapılan damgalamalarla (stigma) savaşan bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye’de TPÖÇG tarafından yürütülür. TPÖÇG eğitmenleri tarafından gönüllü eğitimi verilir. Eğitimden sonra gönüllüler liselere gidip atölye çalışmaları (workshop) uygular.

 

  1. Open​ Access:​ Bilimsel araştırmalara ücretsiz erişim olması için başlatılmış bir projedir.

 

  1. Organized​ Act of Kindness: ​Bu kampanya, psikoloji metotları kullanılarak toplumda pozitif bir etki bırakmayı amaçlamaktadır. Kampanya dahilinde insanlar birbirlerine iyilikler, sürprizler yaparlar ve böylece bireylerin iyi oluşlarının pozitif duyguların etkisiyle artması hedeflenmiştir.

 

Daha ayrıntılı bilgi almak ya da sorularınızı iletmek için EFPSA’nın resmi sitesini ziyaret edebilir (www​.efpsa.org)​ veya EFPSA Temsilcimize mail atabilirsiniz: turkey@efpsa.org

DİSBY - Proje Geliştirme Birimi

 

Proje geliştirme birimi, sosyal sorumluluk projeleri uygular, sosyal etki kampanyaları düzenler. Fon ve hibeleri takip eder. Proje ile ilgili eylem planı yapar. Destek için başvurulacak kurumun gerekliliklerine göre projeyi yazar. Hali hazırda süregelen projeleri geliştirir. Projenin uygulanması, bütçesinin yönetimi ve arşivlenme süreçleri ile ilgilenir. Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile çalışır.

DİSBY - Eğitim Ofisi

 

Eğitim Ofisi ilk eğitimini 2015 Temsilciler Kampı’nda (Zonguldak) vermiştir. Daha sonraki Zirve ve toplantılarda da hız kesmeden çalışmalarına devam etmiştir.

 

Eğitim Ofisinin misyonu;

Türkiye ve Kıbrıs’taki psikoloji öğrencilerinin, TPÖÇG’ün ve çalışanlarının gelişimini desteklemek, ihtiyaçlarına yaygın eğitim yöntemleriyle yenilikçi çözümler üretmektir.

Yaygın eğitimlerin en önemli özellikleri; interaktif olması, deneyimleme yoluyla öğrenme esasına dayanması, becerileri geliştirmeye ve hayata hazırlamaya odaklı olması, amaçlı ve planlı bir süreç olduğu gibi oldukça esnek olması, gönüllülük esasına dayanması, herkes tarafından ulaşılabilir olması, katılımcı ve öğrenen odaklı olması, kolektif bir yaklaşımla hem bireysel öğrenmeye hem grup öğrenmesine dayanması, bütüncül ve süreç temelli olması ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olmasıdır.

 

TPÖÇG Eğitim Ofisi olarak vizyonumuz;

Örgütsel ve bireysel gelişim için yaygın eğitim yöntemlerinin tanınmasına ve kabul görmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim Ofisi, TPÖÇG yapı şemasına göre Dış İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile çalışır ve ona rapor verir. Şu an için TPÖÇG Eğitim Ofisinde iki eğitmen bulunmaktadır ve Eğitim Ofisi çalışmalarını ortaklaşa yürütmektedirler. TPÖÇG Eğitim Ofisi,​EFPSA’nın​ (European Federation of Psychology Students’ Associations) Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan (Trainthe Trainers Summer School)​ mezun olmuş ve EFPSA Eğitmen Havuzuna katılmaya hak kazanmış, eğitim oturumlarını yönlendirebilecek düzeyde psikoloji öğrencilerinden oluşmaktadır.

 

Bu eğitmenler; TPÖÇG etkinliklerinde etkili eğitimler vermekten, TPÖÇG Eğitim Sisteminin kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumak ve geliştirmekten, TPÖÇG­ dışı organizasyonlarda eğitimle ilgili çalışmalar yapmaktan, TPÖÇG Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu düzenleyerek yeni kuşak eğitmenleri TPÖÇG’e kazandırmaktan sorumludurlar.

TPÖÇG Eğitmenler Havuzu ise Eğitim Ofisi tarafından idare edilen, TPÖÇG eğitmenlerinin içinde bulunduğu bir birimdir. TPÖÇG Eğitmen Eğitimi Yaz Okulu’ndan mezun olan eğitmen adayları, Eğitim Ofisi tarafından öngörülen gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra TPÖÇG Eğitmen Havuzuna başvurabilir ve TPÖÇG ­içi ve TPÖÇG ­dışı etkinliklerde resmi TPÖÇG Eğitmeni olarak eğitimler verebilirler.