20. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (UPOK) DÜZENLEME KURULU ADAYLARINA DUYURU

20. ULUSAL PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (UPOK) DÜZENLEME KURULU ADAYLARINA DUYURU

Her yıl, bir önceki kongre sırasında seçilen UPOK Düzenleme Ekibi tarafından organize edilen Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu çatısı altında yapılan aktivitelerden biridir.

Önümüzdeki günlerde on dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz kongremizin, geçmiş kongrelerden edinilen tecrübeler ışığında, gelecek senelerde daha da geliştirilebilmesi yolunda; TPÖÇG 2014 Bahar Toplantısı Genel Kurul tarafından alınan karara istinaden, 2015 ve sonrasında yapılacak kongrelerin düzenleme kurulları ile yazılı anlaşma yapılacaktır. Anlaşmada UPOK Düzenleme Ekibi ile TPÖÇG Yönetim Kurulu’nun karşılıklı sorumlulukları yer alacaktır.

Bir sonraki kongreyi düzenlemek isteyen ekiplere önemle duyurulur.

TPÖÇG Yönetim Kurulu

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*