PsiNossa 58: KEŞİF

“Daha basit tanımlayacak olursak psikolojik sağlamlık kişinin düşene kadar kaç darbe yemesi gerektiğidir. Bu darbeye verdiği refleks tepkisidir. Yediği yumrukların etkisini en aza indirebilmek için kendi koruyucu faktörlerini kullanmasıdır. Bir nevi hayat kurtarıcıdır.’’ (Akıncı, 2020)

“Küçük bir kum tanesiyiz ve çoğumuz hangi sahilde ve sahilin neresinde olduğumuzu bile bilmiyoruz.” (Akiş, 2020)

“Gerçek hayattaki toplumsal baskılar yüzünden kimlik oluşum süreçleri sekteye uğrayan azınlıkların, sanal dünyada çok daha rahat bir şekilde kendilerini ifade ederek bu süreci yaşayabildikleri görülmüştür.” (Çakır, 2020)

“Gelecekte insan beyninin gizli yönlerini ve özelliklerini keşfedeceğimizden de şüphem yoktur.” (Kılıç, 2020)

“Seri katiller, medyanın yirmi yılı aşkın zamandır, en nadir bulunan suçlular olmalarına rağmen suç hikayeleriyle, biyografileriyle, video oyunlarıyla, ve belgeselleriyle özellikle de sinema dünyasında, keşfedilmiş ana malzemelerinden biri haline geldi.” (Kara, 2020)

“Standart kuralların dışında düşünmeyi başarabilirsek yaratıcı bir edimin sahibi olur ve yaşantımızı otantikleştirerek hiçliğimizle mücadelemizi anlamlı hale getirip akışa kapılabiliriz…” (Yüzer, 2020)

“Bu küçük etkileşimler bir teori tarafından kavramlaştırılmış değildir; bu sebeple fark edilmezler, bu açıdan tarifte olmayan baharatlara benzemektedirler. Ancak belki de bu kural dışı eklentiler insan varlığının ortak problemleridir ve keşfedilmesi gereken kritik noktalardır.” (Karabulut, 2020)

“Conrad gibi, dönemin yazarları kimsenin görmediği “karanlık” yerlerde iki yüzlülükten kokuşmuş, rol yapan, yüzeysel konulara önem verirken ahlakın özünü kaçıran toplumu eleştiriyordu.” (Karabulut, 2020)

“Varoluşsal yaklaşım, psikanaliz gibi klasik yaklaşımlardan farklı olarak insanın özgürlüğü ve kişisel sorumluluklarına yoğunlaşarak, kendi dünyasında bir anlam aramasına ve anksiyetenin hayatında varlığını ve gerekliliğini kabul etmesine yardımcı olmaktadır.” (Gürses, 2020)

“Kocaman bir yapbozun tek bir parçasını aldığımızda elimize, yalnızca tek bir renk mi barındırır içinde?” (Kocabaş, 2020)

*Kapak görseli Neslinur Girişgin’e aittir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.