Tekerleme

Âniden var olup yine aniden yok olmuştu. Bu düşünce küçük kıza hayatı anımsattı. İçinde çırpınıp durduğu dünyada böyleydi aynı. İnsanlar âniden dünyaya geliyor ve âniden ölüyorlardı. Geriye sadece yarım kalmış işler ve ağlayıp gülen birkaç tanıdık yüzün hatırası kalıyordu. Tıpkı şairin dediği gibi; her ölüm zamansızdı.

Devam