EKİP BAŞVURULARI

TPÖÇG ÇALIŞMA EKİPLERİ BAŞVURULARI

Ekibin Görev Tanımı: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu; psikologların meslek yasası için psikoloji öğrencilerini bilgilendirmek, farkındalık kazandırmak amacıyla çalışmalar geliştirir ve yürütür. Psikoloji öğrencilerinin mesleğinin her yönünü ve her çalışma alanını tanıması için, psikolojinin alt alanlarını tanıtan çeşitli etkinlikler düzenler. Toplumun, psikoloji öğrencilerinin farkındalık kazanmaları için ihtiyaç duyulan konularda atölyeler ve projeler düzenler. Psikoloji bilimi hakkında insanların daha fazla bilgi edinmeleri için akademisyenlerle röportajlar yapar, sosyal medyada paylaşılmak üzere bilgilendirici postlar ve metinler hazırlar. Röportajlarını ve bilgilendirici postlarını TPÖÇG’ün instagram hesabı üzerinden insanlara ulaştırır. TPÖÇG İç İşler Koordinatör’üne bağlı çalışmaktadırlar. TPÖÇG Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık platformu bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşmaktadır.

 

TPÖÇG Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi’ndeki görevler: Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi, Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri

 

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi

Görev Detayları:

-Meslek yasası hakkında bilgilendirici ve farkındalık uyandıran etkinlikler geliştirmek ve yenilerini üretmek

-Toplumun, psikoloji öğrencilerinin farkındalık kazanmaları gereken konuları fark etmek ve bu konular hakkında atölyeler düzenlemek 

-Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekip Lideri ile aktif iletişim kurabilmek

-İç İşler Koordinasyon Ekibi’ ne karşı, etkinliklere katılmak ve ay sonunda geri bildirimlerini form yoluyla iletmek gibi sorumlulukları vardır.

-Psikoloji biliminin alt alanlarını psikoloji öğrencilerinin daha detaylı tanıyabilmesi için çeşitli atölyeler, projeler, etkinlikler üretmek 

-Akademisyenlerle röportajlar gerçekleştirmek ve döküman haline getirmek

-Sosyal medyada yayımlanmak üzere; psikoloji biliminde ve psikologluk mesleğindeki güncel gelişmeleri anlatan içerikler hazırlamak

-Toplumun psikoloji ve psikoloğa dair sahip olduğu önyargı ve stereotipleri yıkacak içerikler hazırlamak

-Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi ile iletişim halinde ve birlikte çalışmak.

-Her ay düzenlenen online toplantılara katılmak

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler: 

Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak

-Ulaşılabilir olmak

-Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak 

-Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak

-Takım olmaya önem vermek

-Motivasyon sahibi olmak

-Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak

-TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Zirvelerine ve TPÖÇG Genel Kurul’a katılmak

 

Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

-Takımla çalışmak

-Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

-Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

-Kriz yönetimi

-İletişim becerileri

-Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

-Topluluk önünde konuşmak

 

Sorumluluk

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri’ne birinci dereceden sorumludur

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Lideri

 

Görev Detayları:

 

Ekip liderinin görev detayları Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi Üyesi görev detaylarına ek olarak:

Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformu Ekibi’ni koordine etmek.

Her ay bir ya da gerekli görüldüğünde online toplantı düzenlemek ve toplantıyı koordine etmek.

Ekibin işleyişi hakkında İç İşler Koordinasyon Ekibi’ne aylık bilgilendirme yapmak ve aylık rapor iletmek.

 

Göreve Aday Kişiden Beklentiler ve Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

Ekip liderinden beklentiler ekip üyesinden beklentilere ek olarak:

-Liderlik becerileri

-İletişim becerileri

-Etkin e-mail yazmak

-Google Drive sistemine hakim olmak

-Microsoft Office programlarına hakim olmak

-Birleştirici olmak

 

Sorumluluk

İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur.

Başvurmak için TIKLAYINIZ
 • Ekibin Görev Tanımı: Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi (LÖYÇE), lise öğrencilerinin psikoloji bilimine dair farkındalıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar üretmekle yükümlüdür. Ekip, lise öğrencilerine psikoloji bilimi ve lisans hayatı hakkında bilgilendirici sunumlar yapmak, lise öğrencilerine fayda sağlayabilecek eğitimler/etkinlikler/projeler düzenlemek ve sosyal medya üzerinden psikoloji bölümüne dair içerik paylaşımında bulunmak ile görevli TPÖÇG çalışma ekibidir.

   

  TPÖÇG Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’ndeki Görevler: Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi, Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri

   

  Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi

   

  Görev Detayları:

  -Sunumları gerçekleştirebilmek için liselerle, öğretmenlerle iletişim kurmak.

  -Sunum yaparken öğrencilerle iletişim kurmak, sunumu etkin bir şekilde aktarabilmek.

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekip Lideri ile aktif iletişim kurabilmek.

  -Lise öğrencileri için gerçekleştirilecek projelerin devamını sağlamak ve yenilerini üretebilmek.

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi ile iletişim halinde ve birlikte çalışmak.

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi olarak LÖYÇE’nin Instagram hesabına (@tpocg.loyce) yönelik içerik üretmek. İçeriğe ait tasarım talebinin TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’ ne iletilmesinden sorumlu olmak ve TPÖÇG Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile temas halinde çalışmak.

  -İç İşler Koordinasyon Ekibi’ ne karşı, etkinliklere katılmak ve ay sonunda geri bildirimlerini form yoluyla iletmek gibi sorumlulukları vardır.

  -Lise öğrencileri için gerçekleştirilecek etkinliklerin ve eğitimlerin devamını sağlamak ve yenilerini üretebilmek.

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Elçileri’nin seçim, koordinasyon ve yönlendirme süreçlerinde aktif rol oynamak.

  -Google Drive üzerinden gerçekleştirilen dökümantasyon düzenlemeleri ve online toplantılarda tutulan toplantı tutanaklarını düzenlemelerini gerçekleştirmek

  -Her ay düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak.

  Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

  Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak

  -Ulaşılabilir olmak

  -Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak 

  -Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak

  -Takım olmaya önem vermek

  -Motivasyon sahibi olmak

  -Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak

  – Literatür tarama becerisi (Alıntılama, Paraphrase, APA Kaynakça verebilme)

  – Dil bilgisi ve yazım kurallarına önem vermesi

  -Etkili sunum ve iletişim becerilerini geliştirmeye açık olmak

  -Psikoloji alanındaki yenilikleri takip edebilmek

  -TPÖÇG Kamp, TPÖÇG Zirvelerine ve TPÖÇG Genel Kurul’a katılmak

   

  Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

  -Takımla çalışmak

  -Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

  -Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

  -Kriz yönetimi

  -İletişim becerileri

  -Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

  -Topluluk önünde konuşmak

  -Literatür tarama becerisini geliştirmek ve literatür taramada hızlanmak

  -Farklı ekipler arası süreçleri öğrenme ve yönetme becerisini geliştirmek

  Sorumluluk

  Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri’ne birinci dereceden sorumludur

   

  Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Lideri

   

  Görev Detayları:

  Ekip liderinin görev detayları Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi Üyesi görev detaylarına ek olarak:

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’ni koordine etmek.

  -Her ay bir ya da gerekli görüldüğünde online toplantı düzenlemek ve toplantıyı koordine etmek.

  -Lise Öğrencilerine Yönelik Çalışmalar Ekibi’nin sosyal medya hesabının işleyişini kontrol ve koordine etmek.

  -Ekibin işleyişi hakkında İç İşler Koordinasyon Ekibi’ne aylık bilgilendirme yapmak ve aylık rapor iletmek.

   

  Göreve Aday Kişiden Beklentiler:

  Ekip liderinden beklentiler ekip üyesinden beklentilere ek olarak:

  -Liderlik becerileri

  -İletişim becerileri

  -Etkin e-mail yazmak

  -Google Drive sistemine hakim olmak

  -Microsoft Office programlarına hakim olmak

  -Birleştirici olmak

   

  Görev Süresince Geliştirebileceği Beceriler:

  -Takımla çalışmak

  -Organizasyonel süreçlerde rol oynamak

  -Teknik becerilerin (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımında bilgi sahibi olmak

  -Kriz yönetimi

  -Etkin e-mail yazmak

  -İletişim becerileri

  -Hızlı ve çözüm odaklı karar almak

  -Liderlik becerileri

   

  Sorumluluk

  İç İşler Koordinatörü’ne birinci dereceden sorumludur.

              Başvurmak için TIKLAYIN.

EKİBİN GÖREV TANIMI: TPÖÇG Staj Platformu psikoloji öğrencilerine staj duyuruları ve iş birlikleri sunmak, psikoloji öğrencilerinin staj deneyimlerini web sitesinden aktarmakla görevlidir. İnsan kaynakları ve mülakat süreçleri ile ilgili seminer, workshop  düzenler. Staj yapan öğrenciler tarafından oluşturulan deneyimlerini akran aktarımı çerçevesinde diğer üniversite öğrencilerine etkinliklerle aktarır. TPÖÇG İç İşler Koordinatörü’ne bağlı çalışmaktadır. TPÖÇG Staj Platformu bir ekip lideri ve ekip üyelerinden oluşmaktadır.

TPÖÇG Staj Platformu Ekibi’ndeki Görevler: Staj Platformu Ekibi Üyesi, Staj Platformu Ekibi Lideri

Staj Platformu Ekibi Üyesi

Görev Detayları:

-TPÖÇG Staj Platformu Kurum Datasını geliştirmek.

-Staj yapmış psikoloji öğrencilerinin staj deneyimlerini aktarmasını sağlamak.

-İnsan kaynakları ve mülakat süreçleriyle  ile ilgili araştırmalar yapmak, seminerler düzenlemek.

-TPÖÇG Staj Platformu web sitesine veri girişini gerçekleştirmek.

-Her ay düzenlenecek olan online toplantılara katılım sağlamak.

Göreve Aday Kişiden Beklentiler: 

Geri bildirim almaya ve geri bildirim vermeye açık olmak

-TPÖÇG Staj Platformu web sitesine veri girişini gerçekleştirmek için veri girişini öğrenmeye açık olmak

-Ulaşılabilir olmak

-Yeni fikirler üretmek ve gerçekleştirilmesi için geliştirici olmak 

-Yenilikçi her fikre saygılı ve açık olmak

-Takım olmaya önem vermek

-Motivasyon sahibi olmak

-Teknik becerileri (Google Drive ve Microsoft Office Programları) kullanımını geliştirmeye açık olmak

-TPÖÇG Kamp ve TPÖÇG Zirvelerine katılmak

Sorumluluk

Staj Platformu Ekip Lideri’ne birinci dereceden sorumludur

Başvurmak için TIKLAYINIZ.

TPÖÇG BLOG EKİBİ

 

 1. Blog Editörü

 

Görev Tanımı:

 

 • Blog yazarlarıyla sürekli iletişim içerisinde olarak blogun koordinasyonunu sağlar. 

 • Yazarların yazılarını okuyarak onlara geri bildirim verir.

 • Yazarların yazısını yazım kuralları ve genel bütünlük açısından kontrol ederek blogda paylaşılmak üzere hazırlar.

 • Bloga ait mail adresini düzenli olarak kontrol ederek takipçilerimizle iletişim sağlar. Gelen her mailde Genel Sekreteri bilgilendirir ve gelen mailleri ilgili zamanlarda ekibe iletir. 

 • Röportaj yapılacak kişi/kurumla iletişim kurarak röportajları yayına hazırlar.

 • TPÖÇG yayınlarının twitter adresi olan TPOCG_Yayinlari hesabının yönetilmesinden birincil olarak sorumludur, buradaki blog paylaşımlarının düzeninden sorumludur.

 • Ayın Önerileri köşesinin düzenli bir şekilde paylaşılması konusunda birincil sorumlu olup içerik ile ilgili Ayın Önerileri Yazarı ile ortaklaşa çalışır.

 • Blogun gelişimine dair fikirlerini Genel Sekreter ve Blog Ekibi ile paylaşır. 

 • Blog Ekibi başlığında yapılması planlanan etkinliklerden Genel Sekreter ile beraber birincil sorumludur. Etkinlik düzeni ve planlamasını Blog Ekibi ile planlayarak gerekli ekiplerle iletişim halinde kalır. 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve blogun düzenini aksatmayacak şekilde, yazarların deadline takibini yapmak. 

 • Liderlik ve iletişim becerilerine güveniyor olmak. 

 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 

 • Genel Sekreterlik Ekipleri ve özellikle Blog Ekibi hakkında kendi düşüncelerini paylaşmaktan çekinmemek. 

 

 1. Blog Yazarı

 

Görev Tanımı:

 

 • Her ay bir yazı yazarak TPÖÇG Blog’a katkıda bulunur.

 • Röportajlar için soru yazar. 

 • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yükler.

 • Yaşayan Blog köşesine içerik üreterek destekte bulunur.

 • Blog Ekibi başlığında yapılması planlanan etkinliklerin planlama ve yürütme süreçlerinde Blog Editörü’nün liderliğinde hareket eder ve etkinlik sürecinde aktif rol alır. 

 • Blogun gelişimine dair fikirlerini Genel Sekreter ve Blog Ekibi ile paylaşır. 

 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

 • Blog Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

 • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 

 • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. 

 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 

 

 1. Ayın Önerileri Yazarı

 

Görev Tanımı:

 

 • Ayın önerileri köşesi için kendi belirlediği önerilerini yazar.

 • Röportajlar için soru yazar. 

 • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yükler.

 • Yaşayan Blog köşesine içerik üreterek destekte bulunur.

 • Blog Ekibi başlığında yapılması planlanan etkinliklerin planlama ve yürütme süreçlerinde Blog Editörü’nün liderliğinde hareket eder ve etkinlik sürecinde aktif rol alır.

 • Blogun gelişimine dair fikirlerini Genel Sekreter ve Blog Ekibi ile paylaşır. 

 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

 • Blog Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

 • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 

 • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. 

 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 

 

 

 1. Blog Web Sorumlusu

 

Görev Tanımı:

 

 • Editör tarafından hazırlanmış olan yazıları blogda paylaşır. 

 • Hazırlanmış yazıların görsellerini bloga uygun şekilde düzenler. Eğer yazarın belirlemiş olduğu bir görsel yoksa yazı için uygun görsel seçer. Eğer görselin uygun olmadığını düşünüyorsa ilgili ekip arkadaşlarıyla görüşür. 

 • WordPress kullanarak blogun tasarımını, temasını, görünüşünü düzenler.

 • WordPress kullanarak blogun güncellenmesi gereken eklentilerini günceller.

 • Yazılara  gelen yorumları düzenler ve onaylar.

 • Blog sayfasında yer alan yazıların okunma/tıklanma istatistiğini her ay düzenli olarak Genel Sekreter’e raporlar.

 • Blogda yayımlanan içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere Sosyal Medya Ekibiyle iletişime geçip mail/iletişim araçları  yoluyla link, görsel ve üst metni paylaşmakla sorumludur. 

 • Blogun gelişimine dair fikirlerini Genel Sekreter ve Blog Ekibi ile paylaşır. 

 

Beklentiler:

 

 • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

 • Blog Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

 • İletişim becerilerine güveniyor olmak. 

Başvurmak için TIKLAYIN.
 • Dizi/Film Köşesi Yazarı Görev Tanımı

   

  • Ayın konusuna uygun bir film veya dizi belirlemek, tanıtmak, kritik etmek.

  • Ayın konusuna uygun birkaç film ve/ veya künyesine daha yer vermek.

  • Gerektiği yerde film ile psikoloji arasında bir bağlantı kurabilmek ve bunu öneride ifade etmek.Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.

  • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.

  • Ayda bir kez yapılacak olan PsiNossa Fika’da aktif şekilde yer almak. 

  • PsiNossa Plus için mevsimlik olarak alanına ve köşesine uygun bir hoca ile iletişime geçmek. 


  Beklentiler:

  • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

  • Yayın Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

  • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

  • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

  • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 

  • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. Araştırmacı ruhu ile hareket etmek. 

  • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 

  • Kendi düşüncelerini ve zevklerini, özellikle dizi/film konusunda,  paylaşmaktan çekinmemek. 


  Müzik Köşesi Yazarı

   

  • Ayın konusu ile müziğin ortak paydada buluştuğu bir yazı yazmak.

  • Her ay dergi konusuna uygun ya da kendi seçtiği tema çerçevesinde bir “müzik listesi(playlist)” hazırlamak ve köşesinde paylaşmak.

  • Ayın konusu müzik ile bağlantılı değil ise bir müzik akımı, bir dönem, bir sanatçı vb. hakkında yazı yazmak

  • Ekip tarafından belirlenen son tarihe kadar yazısını ilgili klasöre yüklemek.

  • Ayda bir kez yapılacak olan PsiNossa Fika’da aktif şekilde yer almak. 

  • PsiNossa Plus için mevsimlik olarak alanına ve köşesine uygun bir hoca ile iletişime geçmek. 


  Beklentiler:

  • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve derginin genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

  • Yayın Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

  • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

  • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

  • Yazı yazmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 

  • Yaratıcılığına ve yazmaya dair cesaretine güveniyor olmak. Araştırmacı ruhu ile hareket etmek. 

  • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak. 

  • Kendi düşüncelerini ve zevklerini, özellikle müzik konusunda,  paylaşmaktan çekinmemek.

  • Başvurmak için TIKLAYIN.

 

 • Yayın Tasarım Ekip Üyesi

  • Her ayın birinde yayınlanan PsiNossa’nın kapak dizaynını ve iç tasarımını yapmak. Tasarımları yaparken Photoshop, Indesign ve Illustrator gibi programları kullanmak. 

  • Her mevsim düzenli olarak yayınlanan PsiNossa Plus’ın kapak dizaynını ve iç tasarımını yapmak. Tasarımları yaparken Photoshop, Indesign ve Illustrator gibi programları kullanmak. 

  • Her hafta salı, perşembe, cumartesi paylaşılan Akıl Defterim gönderilerinin Instagram formatına uygun tasarımlarını yapmak. 

  • Her pazar yayınlanan TPÖÇG Bülten’in tasarımını yapmak. 

  • Kendini geliştirmeye ve iletişime açık olmak. Geri bildirim almak ve vermekten çekinmemek. 

  • Yayın Tasarım Ekip Lideri ve diğer ekip üyeleriyle koordineli çalışıyor olmak. Zaman yönetimi adına yapılan plana uygun ilerlemek. 

  Beklentiler:

  • Zaman yönetimine uyarak ekip dinamiğini ve yayınların genel düzenini aksatmayacak şekilde deadline takibi yapmak. 

  • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

  • Photoshop, Illustrator, Indesign gibi uygulamaları kullanmakta olmak ya da öğrenmeye açık olmak.

  • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

  • Yayın Tasarım Ekibi ve diğer Genel Sekreterlik Ekipleri ile iletişimde kalmak. 

  • Tasarım yapmanın bireyselliğinin yanında ekip işine de önem veriyor olmak ve süreçlerinden ekibi haberdar etmek. 

  • Yaratıcılığına ve tasarım yapmaya dair cesaretine güveniyor olmak. 

  • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve ekip ile beraber gelişmeye odaklanmak.

  Başvurmak için TIKLAYIN.

Görev Tanımı:

 

 • Genel Kurul’da yayınlanacak olan  TPÖÇG Yıllık’ın ilgili sorumlusu olmak. (Yıllık Editörü’nün görev süresi TPÖÇG Genel Kurul’a kadar yarım dönemdir.) 

 • Süreç boyunca açılacak formları ve gönderileri Genel Sekreter ile beraber yürütmek. 

 • Yıllık yazılarının düzenlemesini yapmak.

 • Tasarımcı ve Genel Sekreter ile birlikte paylaşılmadan önce revize etmek.

 • yillik@tpocg.net adresinin düzenli takibinden sorumlu olmak ve gelen her mailde Genel Sekreteri bilgilendirmek.

 • Genel Sekreterlik Ekipleri’nin iletişim ve koordinasyonunda diğer editörler ve lider ile birlikte Genel Sekreter ile koordineli çalışmak. 

*TPÖÇG Yıllık, TPÖÇG çalışanlarının birbirlerine yazmalarını sağlayan bir yayın koludur.  Çalışanların birbirlerine yazdıkları yazıları, anıları derler. Her yıl Genel Kurul’da çıkarılır ve sene içinde çalışmalar yapılarak hazırlanır. Her yıl o yılın çalışanlarını içerir. 

 

Beklentiler:

 • Zaman yönetimine uyarak TPÖÇG Yıllık’ın dinamiğini ve düzenini aksatmayacak şekilde, deadline takibini, düzenlemeleri ve bilgilendirmeleri yapmak.

 • Liderlik ve iletişim becerilerine güveniyor olmak. 

 • Google Drive biliyor/öğrenmeye açık olmak. 

 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık olmak. 

 • Hata yapmaktan korkmadan öğrenmeye ve gelişmeye odaklanmak. 

 • Genel Sekreterlik Ekipleri hakkında kendi düşüncelerini paylaşmaktan çekinmemek. 

 • TPÖÇG Yıllık süresince özveri ile çalışmak ve Yıllık kültürüne değer veriyor olmak.

Başvurmak için TIKLAYIN.

Psikoloji öğrencisi olarak programlamaya, web tasarım yapmaya yatkınlığın ve ilgin varsa bu ekip tam sana göre! Zaman zaman Mr. Robot olduğumuz ekipte kendini TPÖÇG ile geliştirebilir, psikolojiyle ilişkilendirerek akademik hayatında disiplinler arası çalışma fırsatı yaratabilirsin. Temel görevler dışında yaratıcılığını gösterip, öz geçmişine güzel bir hatıra bırakabilirsin.

Görev Tanımı

Ekip Üyeleri TPÖÇG Resmi Web sitesi www.tpocg.org ve alt domainlerinin içeriklerini düzenlenmekle sorumludur.

-webekibi@tpocg.net maili sık sık kontrol eder ve gelen paylaşım isteklerinin değerlendirmesini yapar, paylaşır.

-Web sitesini geliştirir, yeni fikirler üreterek TPÖÇG’ü daima ileriye taşır.

Aranan Özellikler

-Temel web sitesi bilgisi (html),

 

-WordPress bilgisine sahip olmak

 

Başvurmak için TIKLAYIN.